Ελληνικό Ινστιτούτο

Πολιτιστικής Διπλωματίας

Το Όραμα

Η ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας υπαγορεύτηκε από την ανάγκη ανασύστασης της Ελληνικής Πολιτιστικής ετερότητας και επαναπροσδιορισμού του εαυτού μας στον κόσμο όχι πλέον με όρους αναπαραγωγής, αλλά δημιουργίας. Κύριο μέλημα του Ινστιτούτου είναι η ανάδειξη των αξιών του πολιτισμού, η προώθηση της συνεργασίας και η οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με απώτερο σκοπό τη δημιουργία σχέσεων συναισθηματικής εγγύτητας με αλλοεθνείς λαούς, οι οποίες θα υφίστανται πέρα από τις αλλαγές των κυβερνήσεων. Το Ε.Ι.Π.Δ επιθυμεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην πνευματική ζωή του τόπου μας συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, στην ενίσχυση νέων ταλαντούχων καλλιτεχνών και στη δημιουργία ενός πολιτιστικού υποστρώματος ικανού να ωθήσει τον Έλληνα πολίτη να αισθανθεί τις υποχρεώσεις που έχει όχι μονο έναντι του εαυτού του αλλά και της κοινωνίας στην οποία ζει. Και αυτό το αίτημα υπηρετούμε. 

Πέτρος Δ. Καψάσκης

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας (Ε.Ι.Π.Δ) είναι ένας ελληνικός επιστημονικός μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε στην Αθήνα την 25η Μαρτίου 2017 και αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό φορέα έρευνας, μελέτης και διάδοσης της Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Η δράση του Iνστιτούτου αναπτύσσεται σε συνεργασία με ιδιωτικούς ή και δημόσιους κυβερνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικά ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Ε.Ι.Π.Δ διαθέτει παραρτήματα σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού που αναπτύσσουν αυτόνομες και ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, με γνώμονα όμως τις γενικότερες ανάγκες και κατευθύνσεις του Ινστιτούτου, όπως αυτές προκύπτουν από την κεντρική διοίκηση του οργανισμού στην Αθήνα.

O Πρόεδρος & Ιδρυτής

του Ε.Ι.Π.Δ

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΚΑΨΑΣΚΗΣ​

O Πέτρος Δ. Καψάσκης είναι ο Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ε.Ι.Π.Δ. Είναι διδακτορικός ερευνητής στο επιστημονικό αντικείμενο της Πολιτιστικής Διπλωματίας και ασχολείται με την ήπια ισχύ από το 2012. Ένα χρόνο μετά από την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας (2017) προχώρησε στην ίδρυση του θεσμού των Soft Power Awards (Βραβεία Ήπιας Ισχύος) και τον Σεπτέμβριο του 2020 ίδρυσε το Agora Cultural Diplomacy Youth Forum, το οποίο έχει ως κύριο στόχο τον διάλογο για την Πολιτιστική Διπλωματία εντός των ελληνικών πανεπιστημίων.

Πρακτική Άσκηση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής (μη αμειβόμενης) άσκησης στους ερευνητές τους οποίους ενδιαφέρει να αναπτύξουν τις Ακαδημαϊκές τους ικανότητες, να συνδράμουν στο έργο της Ελληνικής Πολιτιστικής Διπλωματίας αντιμετωπίζοντας πραγματικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη και να διεξάγουν έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της Πολιτιστικής Διπλωματίας, των Διεθνών Σχέσεων, της Εξωτερικής Πολιτικής, της Πολιτιστικής Διαχείρισης, της Επικοινωνίας, του Nation Branding, της Σχεδίασης Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων και των Πολιτιστικών Σπουδών.

Πρόγραμμα Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης (τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, μαθητεία κ.λπ.) στα παραρτήματα του οργανισμού στο εξωτερικό σε φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών του προγράμματος, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και για υποψήφιους διδάκτορες. Δυνατότητα συμμετοχής σε περιόδους πρακτικής άσκησης έχουν επίσης οι πρόσφατα αποφοιτήσαντες.

Μείνετε Συντονισμένοι

AGORA

Cultural Diplomacy

YOUTH FORUM

Πιστό στην αδήριτη ανάγκη ευαισθητοποίησης του κοινού για την Πολιτιστική Διπλωματία, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας στοχεύει να φέρει στον δημόσιο διάλογο τα μείζονα ζητήματα της Ελληνικής Ταυτότητας δίνοντας αυτή τη φορά τον λόγο στους νέους. Στους νέους που σκέπτονται κριτικά και προβληματίζονται. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο έχει την ιδιαίτερη χαρά να ανακοινώσει τη δημιουργία του πρώτου Forum Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Ελλάδα με τίτλο «AGORA Cultural Diplomacy Youth Forum».

Soft Power Awards​

Βραβεία Ήπιας Ισχύος

Ο θεσμός των βραβείων Ήπιας Ισχύος ιδρύθηκε το 2018 από τον Πέτρο Δ. Καψάσκη. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2019 στην Παλαιά Βουλή των Ελλήνων και έκτοτε υιοθετήθηκε από τα παραρτήματα του οργανισμού στο εξωτερικό. Οι στόχοι θέσπισης των βραβείων είναι: η αναγνώριση και επιβράβευση της προσφοράς σε πολιτιστικό, ανθρωπιστικό, επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ανάδειξη της σημασίας της ήπιας ισχύος ως ειρηνικής και συμφιλιωτικής προσέγγισης στις διακρατικές σχέσεις και τις σχέσεις μεταξύ λαών, αποτελεί κίνητρο και ενθάρρυνση προς τα άτομα, τις εταιρείες και τους οργανισμούς να εντάξουν τις πρακτικές ήπιας ισχύος στην καθημερινή τους ατζέντα.

Ίδρυσε

το δικό σου

Ε.Ι.Π.Δ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας παρέχει τη δυνατότητα ιδρύσεως ανεξάρτητων εταιρειών στο εξωτερικό, οι οποίες λειτουργούν κατά τρόπο αυτοδιοίκητο και οικονομικά ανεξάρτητο και υπάγονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας.

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to Hellenic Ιnstitute of Cultural Diplomacy.