Article Views :

61 views

Δημιουργική Ακρόαση

*Του συνθέτη Δημήτρη Μηνακάκη

Οι σκέψεις που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αφορούν σε μια μακροχρόνια διαδρομή ως εκπαιδευτικός μουσικής, διδάσκοντας τόσο ειδικά μαθήματα (ανώτερα Θεωρητικά-σύνθεση) σε Ωδεία, όσο και στο υποχρεωτικό μάθημα της μουσικής κυρίως στο Κολλέγιο Αθηνών όπου δίδαξα για 32 συναπτά έτη. Όπου αναφέρεται η έκφραση μαθητές αφορά εξίσου τον κάθε ακροατή μουσικής.

Η μουσική, ως τέχνη και επιστήμη, είναι ένα μέρος του ανθρώπινου πολιτισμού και ένα κομμάτι της καθημερινής ζωής.

  • Ως μια μορφή τέχνης, αποτελεί έναν τρόπο ανθρώπινης έκφρασης, ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού και της ιστορίας των λαών.
  • Ως επιστήμη, αποτελεί έναν τομέα γνώσης, που έχει εξελιχθεί στη διάρκεια των αιώνων και κατέχει μια σημαντική θέση μεταξύ των επιστημονικών κατακτήσεων της ανθρωπότητας.

Ο ανθρωπολόγος Alan Merriam (1964) έχει επισημάνει ως τις κυριότερες λειτουργίες της μουσικής για το άτομο και την κοινωνία:

τη συναισθηματική έκφραση,

την αισθητική απόλαυση,

την ψυχαγωγία,

την επικοινωνία,

τη συμβολική αναπαράσταση,

τη σωματική αντίδραση,

την επικύρωση κοινωνικών και θρησκευτικών θεσμών,

τη συμβολή στη συνέχεια και τη σταθερότητα των πολιτισμών, αλλά και

στη συνεκτικότητα των κοινωνικών ομάδων.

Όταν αποπειράται να αναφερθεί κανείς με λέξεις για μια τέχνη μη λεκτική το εγχείρημα γίνεται δύσκολο και η αποτελεσματικότητά του ακόμα δυσκολότερη.

Η έλξη που νιώσαμε κάποτε για τη μουσική δεν ήταν που μας οδήγησε σ΄ αυτήν κι΄ ακόμη περισσότερο όταν άπειρες ώρες βρεθήκαμε σκυμμένοι ευλαβικά σε ένα μουσικό κείμενο αναδιφώντας σε ένα πλήθος από λεπτομέρειες, με την ελπίδα ότι θα οδηγηθούμε στην πληρέστερη κατανόηση του πνεύματος της μουσικής ουσίας του έργου, αυτή η αίσθηση δεν ήταν που μας έκανε να ξεπερνάμε τις βιολογικές μας αντοχές και να συνεχίζουμε το εγχείρημά μας;

Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η μουσική δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν ευχάριστο αλλά δίχως νόημα ήχο. Άλλοι πάλι δεν αισθάνονται τη μουσική να τους προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο, οι περισσότεροι όμως συμφωνούν ότι η μουσική μεταβιβάζει κάτι στον ακροατή.

Είναι δύσκολο να διατυπωθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για το τι σημαίνει μουσική, ίσως να σημαίνει κάτι το διαφορετικό για τον καθένα μας, ο κάθε ένας από εμάς θα την χρωματίσει διαφορετικά και θα φωτίσει διαφορετικές πτυχές της. Ένας όμως είναι το γεγονός, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προσεγγίζουν τη μουσική μέσα από την ακρόαση και για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι και δημιουργική.

Για να ορίσουμε στους μαθητές μας με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτή τη δημιουργική συμμετοχή στις ακροάσεις θα πρέπει προηγουμένως, ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται με διαφορετική λεκτική διατύπωση, να μιλήσουμε για τα άυλα στοιχεία της μουσικής, να συγκρίνουμε τη μουσική με τις άλλες τέχνες κ.λπ. ώστε να πετύχουμε την ολόπλευρη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των ακροάσεων.

Θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία κάποιες σκέψεις που μοιράζομαι με τους μαθητές μου κατά τη διάρκεια του σχολικού μαθήματος της μουσικής, σκέψεις οι οποίες ανακυκλώνονται στις διάφορες τάξεις με διαφορετική λεκτική διατύπωση ή δίνεται έμφαση σε διαφορετικά σημεία.

Μιλάμε κατ’ αρχήν για τα υλικά της μουσικής, για τα άυλα στοιχεία που τη συνθέτουν (ήχος – χρόνος). Ο χρόνος είναι η επιφάνεια στην οποία προβάλλονται οι ήχοι. Για να αποκτήσουν οι ήχοι νόημα, για να επιτευχθεί η προοπτική της μουσικής πρέπει να οργανωθούν.

Μια σύγκριση της ζωγραφικής με τη μουσική θα βοηθούσε το μαθητή να αντιληφθεί το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσεγγίσει τις δυο αυτές τέχνες.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη σημασία της υπόμνησης – άμεσης ή έμμεσης – των ιδεών που εκτίθενται, ώστε να μπορεί να εντάσσει κανείς τις ιδέες του έργου στη σωστή προοπτική.

Όλες αυτές οι σκέψεις πρέπει να συνοδεύονται από ακροάσεις προσεκτικά επιλεγμένα έργα, ώστε οι μαθητές να κατανοούν σε βάθος τις σκέψεις που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί τους.

Όταν οδηγήσουμε τα πράγματα στο σωστό σημείο και θέσουμε την ερώτηση στην τάξη:

ποια είναι άραγε η απαραίτητη προϋπόθεση για να παρατηρήσει κανείς όλες αυτές τις πτυχές του ενός έργου; Δε θα δυσκολευτεί να πάρει την απάντηση που είναι……

Συγκέντρωση στον ύψιστο βαθμό.

Η αυθόρμητη απάντηση των μαθητών θα έχει θετικά αποτελέσματα καθ΄ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων και όταν αρχίζει να υπάρχει χαλάρωση της προσοχής, μπορεί κανείς με σχετική ευκολία να επαναφέρει το σωστό κλίμα στη τάξη αν υπόμνηση διακριτικά στους μαθητές κάποιες από τις σκέψεις που μοιράσθηκε μαζί τους.

Η παρουσίαση μιας παρτιτούρας θα βοηθούσε να αναπτυχθεί μια συζήτηση γύρω από τις προϋποθέσεις για την κατανόησή της, ώστε να παράγεται με το εσωτερικό αυτί. Οι νότες, ο συνδυασμός των οργάνων, τα ηχοχρώματα, οι μίξης των ηχοχρωμάτων, η δυναμική, η έκφραση κ.λπ. συνθέτουν ένα πλήθος σχέσεων που μόνο ένας πολύ έμπειρος μουσικός μπορεί να αποκαλύψει.

Μουσική και θέατρο

Τα παράλληλα γεγονότα που συντελούνται σε ένα ορχηστρικό κομμάτι ή κατά την εκτέλεση της μουσικής από ένα πολυφωνικό όργανο κάνουν τη μουσική να σχετίζεται περισσότερο από όλες τις τέχνες με το θέατρο.

Μουσική και αθλητισμός

Μόνον όταν ολοκληρωθεί ένα αγώνισμα μπορείς να βγάλεις το σωστό συμπέρασμα για τον αγώνα κλπ.

Όλες αυτές οι σκέψεις και ένα πλήθος ακόμη σκέψεων, μπορούν ανάλογα με τη δυναμική της τάξης να αναπτυχθούν. Όλη αυτή η ευαισθητοποίηση ενεργοποιεί θετικά τους μαθητές και τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της προσπάθειας που χρειάζεται να καταβληθεί στην ακρόαση από τη πρώτη ανάσα του έργου μέχρι και την εκπνοή του.

Θα πρέπει να αναφερθούμε επίσης στη σταδιακή αποκάλυψη ενός έργου με διαδοχικές ακροάσεις και σε διαφορετικές περιόδους της ζωής.

Σε μια πρώτη εμπειρία ακρόασης βοηθά να παρουσιάσουμε έργα που προσφέρονται για μια περιγραφική παρουσίαση, αποφεύγοντας πάντως να δώσουμε αναλυτική και λεπτομερή περιγραφή, π.χ. Η σκηνή στο ρυάκι, ο χορός των χορικών, η καταιγίδα κλπ. είναι αυτό που χρειάζεται ώστε να πάρει φωτιά η φαντασία των παιδιών και να μεταφράσει με τον προσωπικό της κώδικα τα μουσικά δρώμενα. Συχνά η αναλυτική περιγραφή είναι μια απόπειρα παρουσίασης σκέψεων προσωπικών με καθολική αξία πράγμα που στρεβλώνει την εικόνα του έργου.

Το νόημα της μουσικής

Μια απάντηση γύρω από το νόημα της μουσικής μπορεί να βρεθεί στην ίδια τη μουσική, είναι μια διαδικασία επαλήθευσης ή διάψευσης της προσδοκίας μέσα από πολύπλοκους συσχετισμούς και λεπτές ισορροπίες. Αν ακούσουμε το προηγούμενο π.χ. σολ-σολ-σολ- μι≤

Συμφωνία Αρ. 5 του LVBeethoven.

%CE%BA%CE%B1%CF%88 1

το επακόλουθο το ξέρετε…. φα-φα-φα-ρε

%CE%BA%CE%B1%CF%88 2

όπως και οι μαθητές το ξέρουν, αυτό όμως που θα ενεργοποιήσει τη προσοχή τους είναι η διάψευσή του, για τούτο και η διαδικασία της επεξεργασίας ή ανάπτυξης των ιδεών είναι η πιο γόνιμη στιγμή του έργου αλλά και της ακρόασης.

Για να μεταβιβασθούν όλες οι σκέψεις του συνθέτη και οι συσχετισμοί χρειάζεται και ο κατάλληλος δέκτης δηλ. ο ακροατής ή ο παρατηρητής. Αν όμως δεν μπορεί να καταλάβει το συντακτικό της μουσικής που αποτελεί και τη γλώσσα της, θα διακοπή το νήμα της προσοχής του άρα και η επικοινωνία με το έργο.

Φυσικά όλοι οι άνθρωποι όταν τους παίξεις ένα προηγούμενο δεν αναμένουν το ίδιο επακόλουθο. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται να είναι ενταγμένο στην κουλτούρα του λαού ή να αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας μιας χώρας.

Η μουσική όπως και η γλώσσα δεν είναι διεθνής, συμβαίνει όμως, όπως στην περίπτωση της κλασικής μουσικής να εκφράζει, έναν μουσικό πολιτισμό ο οποίος χρειάζεται πολλές γλώσσες για να επικοινωνήσει λεκτικά.

Απόλαυση – κατανόηση

Στη μουσική διακρίνουμε κάποια παγκόσμια χαρακτηριστικά, όπως τονισμένοι, άτονοι χρόνοι, διαστήματα 4ης, 5ης, 8ης που βοηθούν το φιλοπερίεργο ακροατή στην απόλαυση ενδεχομένως της μουσικής αλλά όχι και στην κατανόησή της.

Υπάρχουν ένα πλήθος από πληροφορίες και στην κλασική μουσική όπως: χρήση της τονικότητας, χρήση της διαφωνίας, μορφολογικά στοιχεία, αρμονικός ρυθμός κλπ. Που κάνουν τη διαδικασία της κατανόησης ιδιαίτερα περίπλοκη. Δεν θα πρέπει να ανησυχεί κανείς γιατί όπως μαθαίνουμε τη μητρική μας γλώσσα χωρίς γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες έτσι συμβαίνει και με την εξοικείωση με τη μουσική.

Σε κάθε περίπτωση η ενσυνείδητη συμμετοχή θα αποτελεί πάντα τον παράγοντα εκείνο ο οποίος θα παίζει τον αποφασιστικότερο ρόλο στην κατανόηση της μουσικής.

213767306 300767765158257 7540684661508696377 n

Ο Ααρών Κόπλαντ (μετ. Μ. Γρηγορίου εκδόσεις Νεφέλη), γράφει:

Η ακρόαση είναι ένα ταλέντο και όπως όλα τα ταλέντα μας προσφέρεται σε διάφορους βαθμούς.(σελ. 22)

Και συνεχίζει (σελ. 23),

Δυο βασικές προϋποθέσεις καθορίζουν τι σημαίνει ταλέντο της ακρόασης:

Πρώτο, η ικανότητα να αφήνεται κανείς ανοιχτός στη μουσική εμπειρία και

Δεύτερο, η ικανότητα να αντιμετωπίζει κανείς με κριτικό τρόπο αυτή την εμπειρία.

Η ακρόαση προϋποθέτει κάποιο ταλέντο και όπως όλα τα ταλέντα μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί. …..

Θεωρώ λέγει ο Ααρών Κόπλαντ πως τα άτομα που έχουν αυτό το χάρισμα είναι τυχερά, γιατί είναι λίγες μόνο είναι οι χαρές που προσφέρει η τέχνη, που μπορούν να συγκριθούν με το σίγουρο εκείνο συναίσθημα που νιώθει κανείς όταν αναγνωρίζει την ομορφιά κάθε φορά που τη συναντά.

Ο ευαίσθητος ερασιτέχνης ακροατής, ακριβώς επειδή δεν κουβαλά μέσα του τα αυτονόητα και τις προκαταλήψεις του επαγγελματία μουσικού, είναι καμιά φορά πιο σίγουρος κριτής της αληθινής αξίας ενός μουσικού έργου.

Ο ιδεώδης ακροατής θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου, αναφέρει ο Α. Κόπλαντ να συνδυάζει τις γνώσεις και την προετοιμασία του καλλιεργημένου επαγγελματία με την αθωότητα και τον αυθορμητισμό του ερασιτέχνη.

Οι μαθητές όταν κάνουμε την κατάλληλη παρουσίαση και ενεργοποίησή τους μπορούν να ανταποκριθούν θαυμάσια να μας εκπλήξουν με τα σχόλιά του.

Στις 13/2/96 έκανα ένα τεστ στους μαθητές μου της 2ας Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών, ώστε να δω κατά πόσο λειτουργούν όσα εγώ είχα μέχρι τότε σχηματίσει ως πεποίθηση.

Την περίοδο εκείνη είχα μια γόνιμη μαθητεία κοντά στον Γ.Α. Παπαϊωάννου και θέλησα με πολύ δέος να παρουσιάσω ένα έργο του, τους συνειρμούς σύνθεση του 1973 που με είχε συγκλονίσει. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω για το πόσο εύκολα αντιλαμβάνονται οι ευαίσθητες κεραίες των μαθητών τη δύναμη που αποπνέει η μη ο λόγος μας και ανάλογα μας αντιμετωπίζουν και ρυθμίζουν τη στάση τους στα λεγόμενά μας.

Κατά τη χρονική περίοδο που παρουσίασα το έργο είχαν προηγηθεί αρκετές ακροάσεις , είχαν εξηγηθεί αρκετά θέματα για τη σύγχρονη αντίληψη των συνθετών και τους καινούργιους τρόπους οργάνωσης του μουσικού υλικού αλλά και της αξιοποίησης των ηχοχρωμάτων των μουσικών οργάνων.

Οι μαθητές αφού άκουσαν με μεγάλη προσοχή το έργο κλήθηκαν εν συνεχεία να διατυπώσουν τις σκέψεις τους από αυτή την εμπειρία. Οι ίδιοι ζήτησαν να ακούγεται απαλά η μουσική και με την εκπνοή της ώρας είχαν ακούσει περίπου 3 φορές το έργο.

Με πολύ ευλάβεια πήγα τα κείμενα αυτά στον αείμνηστο δάσκαλό μου ο οποίος εντυπωσιάστηκε. Σήμερα μπορεί κανείς να αναζητήσει τα κείμενα αυτά στο Μουσείο Μπενάκη στο σπίτι της Πηνελόπης Δέλτα στην Κηφισιά όπου βρίσκεται όλο το αρχείο του.

Σχετικά με την ακρόαση ο Σούμαν έλεγε:

Μονάχα όταν ξεκαθαρίσεις απόλυτα τη μορφή, θα καταλάβεις και το πνεύμα.

Θα ήθελα να σας μεταφέρω μία ακόμη εμπειρία κατά τη διάρκεια των ακροάσεων. Αναφέρομαι σχετικά με τον Βυζαντινό ύμνο «Τη Υπερμάχω» όπως τον έχει επεξεργασθεί ο πατέρας της Εθνικής Μουσικής Σχολής Μανώλης Καλομοίρης και την έκπληξη που αισθάνθηκαν όταν κατά την επεξεργασία του γνωστού ύμνου υπάρχει μια μη αναμενόμενη για το μέσο ακροατή εξέλιξη η οποία επανενεργοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών για την παραπέρα πορεία του έργου.

Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε αυτά που ανέφερα για την προσδοκία και την επαλήθευση ή τη διάψευσή της.

Νομίζω ότι επαληθεύεται πλήρως ο Α, Κόπλαντ όταν λέει: Η ύπαρξη αναμονής φανερώνει την ικανότητα να αφήνεται κανείς να παρασυρθεί τελείως από αυτό που ακούει, ενώ η τεταμένη προσοχή δηλώνει το ενεργητικό ενδιαφέρον, μια ιδιαίτερη μέριμνα για την κατανόηση αυτού που ακούει.

Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό ήταν το εγχείρημά μου να διατυπώσω κάποιες σκέψεις για τη δημιουργική ακρόαση για ένα τρόπο επικοινωνίας καθαρά μη λεκτικό, ωστόσο η μουσική παραμένει πάντα δροσερή, γοητευτική, θεσπέσια, και παρά την εξερευνητική μας διάθεση κρατά θελκτικά μυστικά και μας περιμένει στη σαγηνευτική της κλίνη να της αφεθούμε για να μας δοθεί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγγραφείτε. Κάντε εγγραφή για να μην χάσετε μελλοντικές δημοσιεύσεις.

You can unsubscribe at any time. By signing up you are agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρχείο Ηνωμένου Βασιλείου

Φορείς Πολιτιστικής Διπλωματίας Ηνωμένου Βασιλείου

Το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η απόφαση για έξοδο από την Ε.Ε. (Brexit) έφερε επιπτώσεις και στη διεθνή εικόνα και φήμη της χώρας. Επομένως, θα χρειαστεί μια νέα προσέγγιση, προκειμένου να προωθηθούν αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, με ενισχυμένη δημόσια διπλωματία και διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.

Η Αγγλική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται ως δεύτερη ή ως επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC (το μεγαλύτερο δίκτυο ΜΜΕ στον κόσμο με παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο σε περισσότερες από 30 γλώσσες και ένα ακροατήριο 269 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε εβδομάδα)κυρίαρχοι πολιτιστικοί οργανισμοί όπως το Βρετανικό μουσείο και το V&Aβραβευμένες τηλεοπτικές σειρές όπως το Sherlock, ναυαρχίδες του κινηματογράφου όπως ο James Bond και το Star Wars, η μουσική παραγωγή του David Bowie και του Ed Sheeranη λογοτεχνία του Σαίξπηρ και της Άγκαθα Κρίστι και αθλητικές διοργανώσεις όπως η Premier League, είναι μερικά από τα πιο δυνατά παραδείγματα και πλεονεκτήματα στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, αξιών και του πολιτισμού προκειμένου να ενδυναμωθεί η σχέση της χώρας με τον κόσμο και τις υπόλοιπες χώρες και επίσης να προωθηθούν η επιρροή της, η απασχόληση και η ανάπτυξη ως θεματοφύλακες του μέλλοντος της χώρας.

Το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, παιδείας, πολιτισμού, ΜΜΕ και αθλητισμού, συνεργάζεται με το Βρετανικό συμβούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών (Foreign Office) και άλλους κυβερνητικούς φορείς για να προωθήσουν πρωτοβουλίες, όπως η καμπάνια GREAT και πολιτιστικές συνεργασίες με άλλες χώρες.

Το 2006, δημιουργήθηκε το συμβούλιο Δημόσιας Διπλωματίας, σε μια προσπάθεια αναθεώρησης των πρακτικών της δημόσιας διπλωματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο, για τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας, προκειμένου να υποστηριχθούν τα διεθνή συμφέροντα και οι στόχοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα μέλη του συμβουλίου είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το Βρετανικό Συμβούλιο και η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC.

Σε συνεργασία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου του Foreign Office, του Βρετανικού Συμβουλίου και των πολιτιστικών οργανισμών, το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού, ανέπτυξε το 2010 την πολιτική Πολιτιστικής Διπλωματίας. Οι γενικοί στόχοι ήταν η ενθάρρυνση και η στήριξη του πολιτιστικού τομέα για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε τομείς με συγκεκριμένη πολιτιστική και/ή κυβερνητική προτεραιότητα. Παράλληλα, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του οφέλους και του αντίκτυπου της πολιτιστικής διπλωματίας, ιδιαίτερα μετά τη λήξη συγκρούσεων.

Από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο υπουργείου και πως συμπεριλαμβάνει τη συλλογική προσπάθεια και την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, για την προώθηση των πολιτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας. Οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των προαναφερόμενων φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, συντελούν στην ευρεία αναγνώριση της Ήπιας ισχύος της χώρας.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Ψηφιοποίησης, Πολιτισμού, Παιδείας, Μέσων και Αθλητισμού, το οποίο μεταξύ άλλων έχει σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της αίσθησης υπερηφάνειας και συνοχής στη χώρα, να προσελκύσει νέα άτομα να επισκεφτούν και να εργαστούν στη χώρα, να μεγιστοποιήσει και να αξιοποιήσει την ήπια ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις ενέργειες, συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση της Βρετανικής παρουσίας στο εξωτερικό διαμέσου της πολιτιστικής διπλωματίας, διεθνών επισκέψεων και του προγράμματος «Great», η προώθηση των πολιτιστικών εξαγωγών για την αύξηση της αξίας τους στην οικονομία της χώρας, η συνεισφορά στην παράλληλη κυβερνητική ατζέντα της ήπιας ισχύος και ευημερίας, η χρησιμοποίηση της συλλογής έργων τέχνης της κυβέρνησης , προκειμένου για να προωθηθούν οι τέχνες, η κληρονομιά και ο πολιτισμός της χώρας, μέσω της δημιουργίας εκθέσεων σε υπουργικά και διπλωματικά κτίρια σε όλον τον κόσμο και της συνεισφοράς στην ήπια ισχύ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, είναι υπεύθυνο κυρίως για την διεθνή πολιτική, χωρίς όμως να απουσιάζουν ενέργειες πολιτιστικής διπλωματίας, ως κατεξοχήν φορέας της επίσημης διπλωματίας της χώρας. Άλλωστε στο υπουργείο υπάγονται οι πρεσβείες που είναι υπεύθυνες για την μεταφορά των πολιτικών και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο πρεσβειών και προξενείων, απασχολώντας πάνω από 14.000 άτομα σε περίπου 270 διπλωματικά γραφεία. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και της παγκόσμιας ασφάλειας. Προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου διεθνώς, υποστηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, στηρίζοντας την παγκόσμια επιρροή και την ευημερία της χώρας. Όραμα του είναι να οικοδομήσει μια πραγματικά «παγκόσμια Βρετανία», η οποία θα πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή.

Μεταξύ άλλων, στηρίζει κορυφαίους μελετητές με ηγετική ικανότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Chevening και νέους Αμερικανούς να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Marshall. Προωθεί την ευημερία και την ανάπτυξη μέσω του Δικτύου Επιστήμης και Καινοτομίας, καθώς και μερικές από τις εργασίες της κυβέρνησης για τη διεθνή ανάπτυξη, (μεταξύ άλλων την προώθηση της βιώσιμης παγκόσμιας ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης των συγκρούσεων).

Το Βρετανικό Συμβούλιο, είναι ο διεθνής οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου με αρμοδιότητα στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, με αντιπροσωπείες σε τουλάχιστον 110 χώρες προωθώντας την Αγγλική γλώσσα, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική, επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η δράση του επικεντρώνεται στις ευκαιρίες πολιτιστικής ανάπτυξης, στις νέες συνεργασίες και στις πολιτιστικές σχέσεις.

Μουσεία, κληρονομιά και Οργανισμοί:

Βρετανικό Μουσείο φορέας πολιτιστικής διπλωματίας με πληθώρα αρχαιολογικών και εθνογραφικών στοιχείων-ευρημάτων.

Βρετανική Βιβλιοθήκη με αρχαία και μεσαιωνικά χειρόγραφα καθώς και παπύρους .

Ζωολογικός κήπος του Λονδίνου

Βασιλικός Βοτανικός κήπος του Λονδίνου

Πανεπιστήμια και οι βιβλιοθήκες τους όπως University of Gambridge, Oxford κ.α.

Art galleries: National Gallery, the Victoria and Albert Museum, the National Portrait Gallery, two Tate galleries—Tate Britain (with superb collections of John Constable and the Pre-Raphaelites) and Tate Modern—and the Wallace Collection.

Αθλητισμός και δημιουργία: ποδόσφαιρο, ράγκμπι, κολύμβηση κ.τ.λ.

ΜΜΕ και δημοσιεύσεις : Daily newspapers published in London include The Times, one of the world’s oldest newspapers; The Sun, a tabloid that is the country’s most widely read paper, with circulation in the millions; the The Daily Telegraph; and The Guardian (also published in Manchester). Major regional dailies include the Manchester Evening News, the Wolverhampton Express and Star, the Nottingham Evening Post, and the Yorkshire Post. Periodicals, such as The Economist, also exert considerable international influence.

International Council of Museums (ICOM)

ICOM is the only international organisation representing museums and museum professionals. It has more than 32,000 members and is made up of National Committees, which represent 136 countries and territories, and International Committees, which gather experts in museum specialities worldwide.

ICOM International Committees

The 30 International Committees bring together professional experts covering all aspects of museum activity. Their annual meetings offer the opportunity for UK museums professionals to extend their networks of international contacts. The ICOM events calendar lists the dates of annual International Committee meetings.

ICOM UK

ICOM UK is the National Committee of ICOM in the UK and is a gateway to the global museum community and the only UK museum association with a dedicated international focus. In addition to leading on two working internationally programmes – the annual Working Internationally Conference and the Working Internationally Regional Project – ICOM UK also offers bursaries for ICOM UK members to attend ICOM Triennial Meetings, International Committee meetings, and other conferences with a demonstrable international remit.

Visiting Arts

Visiting Arts’ purpose is to strengthen intercultural understanding through the arts.  It provides tools to help the cultural sector to work more effectively and efficiently worldwide

World Cultures Connect (WCC)

WCC is a global cultural information site.  It connects artists and cultural organisations across the globe by allowing them to promote their work, make new connections, identify opportunities, and discover new partners, markets, and audiences.  The discussion forum is a useful way to share information and advice, and take part in discussions, on working internationally.

Heritage Without Borders (HWB)

Heritage Without Borders is a unique charity working in developing countries to build capacity in heritage skills in situations of poverty and reconstruction, and to provide life-transforming work experience for volunteer students and professionals in the heritage sector.

University Museums Group (UMG)

Universities work on a global stage and their museums play a key role in this international approach.  UMG supports and advocates for the university museum sector in England, Wales, and Northern Ireland.  Working alongside their sister organisation University Museums in Scotland UMIS it represents the interests of university museums to funders and stakeholders, and also maintains close links with the international body for university museums, UMAC

The Art of Partnering report by Kings College London

The Art of Partnering is the final report of a Cultural Enquiry in collaboration with the BBC, which explored the role partnership plays in enabling publicly funded cultural institutions to enhance the quality and diversity of their work across the UK.

National Museum Directors’ Council (NMDC)

NMDC represents the leaders of the UK’s national collections and major regional museums. Its members are the national and major regional museums in England, Northern Ireland, Scotland, and Wales, the British Library, The National Library of Scotland, and the National Archives. While their members are funded by government, the NMDC is an independent, non-governmental organisation.

British Council

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. It has offices in over 100 countries across six continents. Each British Council office overseas has its own country website which can be accessed via the British Council’s home page.

UK Registrars Group (UKRG)

The UKRG is a non-profit membership association set up in 1979.  It provides a forum for exchanging ideas and expertise between registrars, collection managers and other museum professionals in the United Kingdom, Europe and worldwide.

Through the UKRG website, members can access a number of resources aimed at registrars, or those who undertake the work of registrars.  These include publications relevant to international loans and exhibitions, such as facilities reports, guidance and top tips, and links to other online resources.

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA)

IFACCA produces ACORNS, an online news service for and about arts councils and culture agencies, which contains news from arts and culture funding agencies and a digest of resources, such as links to websites, new publications, jobs, conferences, and events.

I am tab #2 content. Click edit button to change this text. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
Μετάβαση στο περιεχόμενο