Δημόσια Διπλωματία

Δημόσια Διπλωματία

Η Δημόσια Διπλωματία είναι κλάδος διακριτός από την Πολιτιστική Διπλωματία και διαφέρει ως προς τους σκοπούς και την πρακτική της. Ο όρος γεννήθηκε στην Αμερική και χρησιμοποιήθηκε καταρχήν για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Η αποτελεσματική άσκηση Δημόσιας Διπλωματίας απαιτεί την επικοινωνία ενός συντονισμένου μηνύματος που θα βασίζεται στην προώθηση των πλεονεκτημάτων μίας χώρας, τη βελτίωση των αρνητικών της στοιχείων και την ενίσχυση της θέσεως ενός κράτους στο διεθνές σύστημα.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.