Διπλωματία της Θάλασσας

Διπλωματία της Θάλασσας

Αντικείμενό της Διπλωματίας της Θάλασσας είναι η διατήρηση και προβολή της ναυτικής και ναυτιλιακής παράδοσης και ιστορίας ενός τόπου, με τρόπο που να εξυπηρετεί τα εμπορικά, οικονομικά, διπλωματικά και πολιτιστικά συμφέροντα μίας χώρας. Τα λιμάνια, μέσω του εμπορίου, καθίστανται τόποι πολιτιστικής ανταλλαγής που συνδέουν δύο ή περισσότερες χώρες με αμοιβαία επωφελείς δεσμούς μέσω του εμπορίου και του τουρισμού.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.