Διπλωματία της Υγείας

Διπλωματία της Υγείας

Η Διπλωματία της Υγείας αναφέρεται σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία που εμπλέκει τόσο εγχώριους δρώντες όσο και διεθνείς οργανισμούς, στοχεύοντας στην παροχή υγιειονομικής βοήθειας και υποστήριξης προς ευπαθείς ομάδες ξένων χωρών. Παράλληλα, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου διαλόγου και συνεργασίας σε θεματικές που αφορούν την παγκόσμια υγεία. Στα πλαίσια της ήπιας ισχύος, η Διπλωματία της Υγείας μπορεί να έχει θετικό πρόσημο, αφού μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, θεραπευτικών μέσων και καινοτόμων ιδεών, οι χώρες έρχονται πιο κοντά και κατανοούν την αναγκαιότητα της συνεργασίας τους στον κρίσιμο τομέα της Υγείας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την βελτίωση των ευρύτερων διπλωματικών τους δεσμών.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.