Διπλωματία του Αθλητισμού

Διπλωματία του Αθλητισμού

Ορίζεται ως το σύνολο των διεθνών επαφών που πραγματοποιούνται μέσω αθλητικών διαγωνισμών και στοχεύουν στην οικοδόμηση και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των κρατών. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής μια χώρας, καθώς τόσο τα κράτη όσο και οι μη κρατικοί δρώντες μπορούν να εντείνουν το διάλογο, να προωθήσουν τον πολιτισμό, να οικοδομήσουν την θετική εικόνα της χώρας με τρόπο αποτελεσματικό. Η Διπλωματία του Αθλητισμού συνιστά τη χρήση του Αθλητισμού ως μέσου επηρεασμού των διπλωματικών  σχέσεων των κρατών και ως εκ τούτου μπορεί να αμβλύνει τις πολιτισμικές διαφορές και να συμβάλλει στην μεγαλύτερη προσέγγιση των λαών. Η Διπλωματία του Αθλητισμού έχει τις ρίζες της στο θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων, με τη σύναψη της ιερής εκεχειρίας να αποτελεί τον μακροβιότερο θεσμό προώθησης της Ειρήνης και του Πολιτισμού στην παγκόσμια Ιστορία.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.