ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Κανέλλος

Νικόλαος Κανέλλος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ρέα Πολίτη

Ρέα Πολίτη

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ευαγγελία Καμίδου

Ευαγγελία Καμίδου

ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μαρία Παπαμιχαήλ

Μαρία Παπαμιχαήλ