Article Views :

26 views

Η βασική δομή της ιαπωνικής γλώσσας και η σχέση της με την ελληνική

Η ιαπωνική γλώσσα είναι μια γλώσσα με μεγάλη κληρονομιά και έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, οι οποίες πηγάζουν από πολιτιστικά στοιχεία και παραδόσεις αιώνων. Τα ιαπωνικά, προέρχονται από τον αλταϊκό γλωσσικό κλάδο και δέχθηκαν μεγάλη επίδραση από την κινεζική γλώσσα κυρίως σε ότι αφορά τη γραφή.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές διάλεκτοι, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε μικρό βαθμό μέχρι και σήμερα, όμως η διάλεκτος του Τόκυο, της πρωτεύουσας, είναι αυτή που τελικά επικράτησε ως επίσημη εθνική γλώσσα.

Η δομή της ιαπωνικής γλώσσας είναι αρκετά περίπλοκη σε σχέση τις λατινογενείς γλώσσες, καθώς ο γραπτός και ο προφορικός λόγος παρουσιάζουν αρκετές διαφορές. Αποτελείται από συλλαβογράμματα 2 ειδών, τα hiragana και τα katakana και ιδεογράμματα, τα kanji. Τα hiragana είναι συλλαβογράμματα, τα

οποία χρησιμοποιούνται για πρωτότυπες ιαπωνικές λέξεις, ως επιθήματα και ως μόρια που λειτουργούν στο συντακτικό, ενώ επίσης σχηματίζουν λέξεις

συνδυαστικά με kanji  (ο κινεζικός χαρακτήρας ως ρίζα και τα hiragana ως κατάληξη).

Τα katakana από την άλλη,  χρησιμοποιούνται για την γραφή ξένων λέξεων και

ονομάτων ή για kanji που δεν μπορούσαν να τα προφέρουν. Συνεχίζοντας, τα kanji είναι μια δύσκολη κατηγορία καθώς είναι πάρα πολλά και γραφικά έχουν πιο

περίπλοκη μορφή από τα hiragana και τα katakana. Αξιοσημείωτο είναι ότι ούτε οι ίδιοι οι Ιάπωνες γνωρίζουν όλα τα kanji που υπάρχουν στο λεξιλόγιό τους, καθώς μόνο 881 από αυτά διδάσκονται ως βασικά kanji σε σχολεία και 2.229 έως 5.000 είναι αυτά που θεωρούνται κοινής χρήσης χωρίς να υπολογίσουμε όποιο ειδικό

λεξιλόγιο μπορεί να υπάρχει σε κάποιες επιστήμες. Επιπλέον, τα kanji έχουν 2 τρόπους προφοράς, τα onyiomi, για λέξεις ή συνθετικά λέξεων κινεζικής

προέλευσης, και τα kunyiomi,  για λέξεις καθαρά ιαπωνικής προέλευσης. Σημαντική

διαφορά των δύο γλωσσών,  είναι ότι η ιαπωνική βασίζεται κατά μεγάλο βαθμό στα ρήματα και έτσι κάποια γραμματικά φαινόμενα δεν μπορούν να αποδοθούν στα

ελληνικά.

Συγκριτικά, η ελληνική και η ιαπωνική γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικές, καθώς έχουν προκύψει όχι μόνο από διαφορετική ρίζα ,αλλά και διαφορετικούς από

πολιτιστικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς παράγοντες από τους οποίος προκύπτει και σχετικό λεξιλόγιο. Σε λατινογενείς γλώσσες για παράδειγμα, προσθήκες ελληνικών λέξεων έγιναν όπου υπήρχαν κενά, ώστε αυτά να

συμπληρωθούν. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις όμως υπάρχει κοινή πολιτισμική

,ιστορική και φιλοσοφική παράδοση πράγμα που δεν ισχύει για την ιαπωνική γλώσσα.  Ιδιαίτερα στα αγγλικά και τα γαλλικά, η ελληνική γλώσσα ως πιο

επεξηγηματική και με περισσότερο βάθος, συνέβαλε στην δημιουργία πολλών

λέξεων. Σε αυτό το πλαίσιο βέβαια, δεν πρέπει κανείς να ξεχνά την συμβολή της ελληνικής γλώσσας στο λεξιλόγιο όλων των φυσικών επιστημών αλλά και της ιατρικής ως πιο τρανταχτό παράδειγμα. Ακόμα , οι χώρες που προαναφέρθηκαν

,έχουν κοινή θρησκευτική παράδοση με την Ελλάδα. Ο χριστιανισμός και οι

θρησκευτικές του έννοιες όπως η αμαρτία, ο παράδεισος και άλλες έχουν κοινό περιεχόμενο πράγμα που δεν συμβαίνει με την Ιαπωνία καθώς η θρησκεία ήταν διαφορετική και επομένως το λεξιλόγιο είναι εντελώς διαφορετικό. Επιπλέον, η

ελληνική γλώσσα έχει πολλές φορτισμένες συναισθηματικά λέξεις καθώς και λέξεις που εκφράζουν ένταση και βάθος συναισθημάτων, στις οποίες η αντιστοιχία σε επίπεδο μετάφρασης στην ιαπωνική, επιβάλει συρρίκνωση της έντασης αυτής.

Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η γλώσσα επηρεάζεται από τα πολιτισμικά στοιχεία

,μια έντονη διαφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι στα ιαπωνικά πρέπει να

χρησιμοποιεί κανείς συγκεκριμένες φράσεις όταν αναφέρεται σε κάποιον ανώτερο (γονέα, δάσκαλο, μεγαλύτερο συμμαθητή, προϊστάμενο στην δουλειά κλπ ) καθώς επίσης είθισται να χρησιμοποιείται η λεγόμενη «γλώσσα ταπεινοφροσύνης» ή

σεβασμού, που συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα ειδικά μόρια.

Η παρουσία της ελληνικής γλώσσας στην ιαπωνική, αν και μικρή, είναι αρκετά αισθητή και φαίνεται να πραγματοποιήθηκε σε 2 φάσεις. Η πρώτη έγινε στις αρχές του 16ου αιώνα όταν η Ιαπωνία άρχισε να έχει εμπορικές συναλλαγές με

Ευρωπαίους, κυρίως Ισπανούς, Πορτογάλους, Άγγλους και Ολλανδούς. Ακόμα, ιησουίτες ιεραπόστολοι βρέθηκαν την ίδια περίοδο στην Ιαπωνία και φαίνεται ότι, κατάφεραν να προσηλυτίσουν και κάποιους στρατιωτικούς τις αριστοκρατίας.

Κατά τα τέλη του αιώνα, καθολικοί ιεραπόστολοι τύπωσαν βιβλία για τη διδασκαλία του χριστιανισμού στους Ιάπωνες και ειδικότερα χρησιμοποίησαν την αριστοτελική φιλοσοφία (το δόγμα περί ψυχής ) για να δώσουν στους Ιάπωνες να καταλάβουν την διαφορά της ψυχής στον χριστιανισμό σε σχέση με τις δικές τους θρησκείες (

Βουδισμός, Σιντοϊσμός, Κομφουκιανισμός). Με τον καιρό, οι χριστιανοί

ιεραπόστολοι ίδρυσαν μοναστήρια σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ το μόνο έργο, χωρίς θρησκευτικό περιεχόμενο, που μεταφράστηκε εκείνη την περίοδο στα ιαπωνικά ήταν οι Μύθοι του Αισώπου.

Στις αρχές του 17ου αιώνα, οι στρατιωτική κυβέρνηση θεωρώντας τον χριστιανισμό επικίνδυνο για την επιβίωση του καθεστώτος τους, απαγόρευσε τις εμπορικές

συναλλαγές με ευρωπαίους, εκτός των Ολλανδών, με αποτέλεσμα η μόνη επαφή της Ιαπωνίας με τον έξω κόσμο, για πάνω από 2 αιώνες να είναι οι εμπορικές της σχέσεις με την Ολλανδία και την Κίνα. Η χώρα άρχισε ξανά να έχει επαφές με τον υπόλοιπο κόσμο, την περίοδο Μeiji (1868 -1912) οπότε και συνεχίστηκε η επαφή με τον δυτικό πολιτισμό. Τότε πολλοί Ιάπωνες έφευγαν εκτός χώρας για σπουδές και αντίστοιχα πολλοί επιστήμονες ήρθαν στην Ιαπωνία και μετέδωσαν άλλες

γνώσεις, που την βοήθησαν να εκσυγχρονιστεί μετά από αυτή τη μακρά περίοδο απομόνωσης.

Σήμερα, οι Ιάπωνες γνωρίζουν αρκετά καλά πλέον την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, με το πανεπιστήμιο του Τόκυο να έχει τμήμα κλασσικών σπουδών, ήδη από τα τέλη του Β’ παγκοσμίου πολέμου αλλά και αρκετά άλλα πανεπιστήμια να έχουν τμήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Σε σχολικό επίπεδο, στα πλαίσια των μαθημάτων της ιστορίας, η ελληνική ιστορία διδάσκεται μόνο ως την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ελάχιστα αναφέρεται η ελληνιστική περίοδος, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στην

Βυζαντινή. Τέλος, πολλές λέξεις ελληνικής ρίζας έχουν ενταχθεί στην Ιαπωνική

γλώσσα μέσω της αγγλικής (σε αυτό συνέβαλε η ευρεία χρήση των katakana) και ο ελληνικός πολιτισμός χαίρει εκτίμησης και ενδιαφέροντος από τους Ιάπωνες καθώς αρκετά έργα φιλοσοφικού περιεχομένου έχουν μεταφραστεί στα Ιαπωνικά και στην βιομηχανία των manga και anime υπάρχουν αρκετές ιστορίες βασισμένες στην

ελληνική μυθολογία ή με στοιχεία από αυτήν.  

Άλκη Κορωνάκη, Ασκούμενη Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας

References

Μπαμπινιώτης, Γ. (2002, August 04). Οι ελληνικές ΣΠΟΥΔΈΣ στην Ιαπωνία. Retrieved March 09, 2021, from https://www.tovima.gr/2008/11/24/opinions/oi- ellinikes-spoydes-stin-iapwnia/

Η ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ελληνικής Γλώσσας Στην Ιαπωνική. (n.d.). Retrieved March 09, 2021, from https://grjpn-association.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγγραφείτε. Κάντε εγγραφή για να μην χάσετε μελλοντικές δημοσιεύσεις.

You can unsubscribe at any time. By signing up you are agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρχείο Ηνωμένου Βασιλείου

Φορείς Πολιτιστικής Διπλωματίας Ηνωμένου Βασιλείου

Το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η απόφαση για έξοδο από την Ε.Ε. (Brexit) έφερε επιπτώσεις και στη διεθνή εικόνα και φήμη της χώρας. Επομένως, θα χρειαστεί μια νέα προσέγγιση, προκειμένου να προωθηθούν αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, με ενισχυμένη δημόσια διπλωματία και διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.

Η Αγγλική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται ως δεύτερη ή ως επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC (το μεγαλύτερο δίκτυο ΜΜΕ στον κόσμο με παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο σε περισσότερες από 30 γλώσσες και ένα ακροατήριο 269 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε εβδομάδα)κυρίαρχοι πολιτιστικοί οργανισμοί όπως το Βρετανικό μουσείο και το V&Aβραβευμένες τηλεοπτικές σειρές όπως το Sherlock, ναυαρχίδες του κινηματογράφου όπως ο James Bond και το Star Wars, η μουσική παραγωγή του David Bowie και του Ed Sheeranη λογοτεχνία του Σαίξπηρ και της Άγκαθα Κρίστι και αθλητικές διοργανώσεις όπως η Premier League, είναι μερικά από τα πιο δυνατά παραδείγματα και πλεονεκτήματα στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, αξιών και του πολιτισμού προκειμένου να ενδυναμωθεί η σχέση της χώρας με τον κόσμο και τις υπόλοιπες χώρες και επίσης να προωθηθούν η επιρροή της, η απασχόληση και η ανάπτυξη ως θεματοφύλακες του μέλλοντος της χώρας.

Το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, παιδείας, πολιτισμού, ΜΜΕ και αθλητισμού, συνεργάζεται με το Βρετανικό συμβούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών (Foreign Office) και άλλους κυβερνητικούς φορείς για να προωθήσουν πρωτοβουλίες, όπως η καμπάνια GREAT και πολιτιστικές συνεργασίες με άλλες χώρες.

Το 2006, δημιουργήθηκε το συμβούλιο Δημόσιας Διπλωματίας, σε μια προσπάθεια αναθεώρησης των πρακτικών της δημόσιας διπλωματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο, για τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας, προκειμένου να υποστηριχθούν τα διεθνή συμφέροντα και οι στόχοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα μέλη του συμβουλίου είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το Βρετανικό Συμβούλιο και η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC.

Σε συνεργασία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου του Foreign Office, του Βρετανικού Συμβουλίου και των πολιτιστικών οργανισμών, το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού, ανέπτυξε το 2010 την πολιτική Πολιτιστικής Διπλωματίας. Οι γενικοί στόχοι ήταν η ενθάρρυνση και η στήριξη του πολιτιστικού τομέα για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε τομείς με συγκεκριμένη πολιτιστική και/ή κυβερνητική προτεραιότητα. Παράλληλα, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του οφέλους και του αντίκτυπου της πολιτιστικής διπλωματίας, ιδιαίτερα μετά τη λήξη συγκρούσεων.

Από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο υπουργείου και πως συμπεριλαμβάνει τη συλλογική προσπάθεια και την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, για την προώθηση των πολιτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας. Οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των προαναφερόμενων φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, συντελούν στην ευρεία αναγνώριση της Ήπιας ισχύος της χώρας.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Ψηφιοποίησης, Πολιτισμού, Παιδείας, Μέσων και Αθλητισμού, το οποίο μεταξύ άλλων έχει σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της αίσθησης υπερηφάνειας και συνοχής στη χώρα, να προσελκύσει νέα άτομα να επισκεφτούν και να εργαστούν στη χώρα, να μεγιστοποιήσει και να αξιοποιήσει την ήπια ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις ενέργειες, συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση της Βρετανικής παρουσίας στο εξωτερικό διαμέσου της πολιτιστικής διπλωματίας, διεθνών επισκέψεων και του προγράμματος «Great», η προώθηση των πολιτιστικών εξαγωγών για την αύξηση της αξίας τους στην οικονομία της χώρας, η συνεισφορά στην παράλληλη κυβερνητική ατζέντα της ήπιας ισχύος και ευημερίας, η χρησιμοποίηση της συλλογής έργων τέχνης της κυβέρνησης , προκειμένου για να προωθηθούν οι τέχνες, η κληρονομιά και ο πολιτισμός της χώρας, μέσω της δημιουργίας εκθέσεων σε υπουργικά και διπλωματικά κτίρια σε όλον τον κόσμο και της συνεισφοράς στην ήπια ισχύ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, είναι υπεύθυνο κυρίως για την διεθνή πολιτική, χωρίς όμως να απουσιάζουν ενέργειες πολιτιστικής διπλωματίας, ως κατεξοχήν φορέας της επίσημης διπλωματίας της χώρας. Άλλωστε στο υπουργείο υπάγονται οι πρεσβείες που είναι υπεύθυνες για την μεταφορά των πολιτικών και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο πρεσβειών και προξενείων, απασχολώντας πάνω από 14.000 άτομα σε περίπου 270 διπλωματικά γραφεία. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και της παγκόσμιας ασφάλειας. Προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου διεθνώς, υποστηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, στηρίζοντας την παγκόσμια επιρροή και την ευημερία της χώρας. Όραμα του είναι να οικοδομήσει μια πραγματικά «παγκόσμια Βρετανία», η οποία θα πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή.

Μεταξύ άλλων, στηρίζει κορυφαίους μελετητές με ηγετική ικανότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Chevening και νέους Αμερικανούς να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Marshall. Προωθεί την ευημερία και την ανάπτυξη μέσω του Δικτύου Επιστήμης και Καινοτομίας, καθώς και μερικές από τις εργασίες της κυβέρνησης για τη διεθνή ανάπτυξη, (μεταξύ άλλων την προώθηση της βιώσιμης παγκόσμιας ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης των συγκρούσεων).

Το Βρετανικό Συμβούλιο, είναι ο διεθνής οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου με αρμοδιότητα στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, με αντιπροσωπείες σε τουλάχιστον 110 χώρες προωθώντας την Αγγλική γλώσσα, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική, επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η δράση του επικεντρώνεται στις ευκαιρίες πολιτιστικής ανάπτυξης, στις νέες συνεργασίες και στις πολιτιστικές σχέσεις.

Μουσεία, κληρονομιά και Οργανισμοί:

Βρετανικό Μουσείο φορέας πολιτιστικής διπλωματίας με πληθώρα αρχαιολογικών και εθνογραφικών στοιχείων-ευρημάτων.

Βρετανική Βιβλιοθήκη με αρχαία και μεσαιωνικά χειρόγραφα καθώς και παπύρους .

Ζωολογικός κήπος του Λονδίνου

Βασιλικός Βοτανικός κήπος του Λονδίνου

Πανεπιστήμια και οι βιβλιοθήκες τους όπως University of Gambridge, Oxford κ.α.

Art galleries: National Gallery, the Victoria and Albert Museum, the National Portrait Gallery, two Tate galleries—Tate Britain (with superb collections of John Constable and the Pre-Raphaelites) and Tate Modern—and the Wallace Collection.

Αθλητισμός και δημιουργία: ποδόσφαιρο, ράγκμπι, κολύμβηση κ.τ.λ.

ΜΜΕ και δημοσιεύσεις : Daily newspapers published in London include The Times, one of the world’s oldest newspapers; The Sun, a tabloid that is the country’s most widely read paper, with circulation in the millions; the The Daily Telegraph; and The Guardian (also published in Manchester). Major regional dailies include the Manchester Evening News, the Wolverhampton Express and Star, the Nottingham Evening Post, and the Yorkshire Post. Periodicals, such as The Economist, also exert considerable international influence.

International Council of Museums (ICOM)

ICOM is the only international organisation representing museums and museum professionals. It has more than 32,000 members and is made up of National Committees, which represent 136 countries and territories, and International Committees, which gather experts in museum specialities worldwide.

ICOM International Committees

The 30 International Committees bring together professional experts covering all aspects of museum activity. Their annual meetings offer the opportunity for UK museums professionals to extend their networks of international contacts. The ICOM events calendar lists the dates of annual International Committee meetings.

ICOM UK

ICOM UK is the National Committee of ICOM in the UK and is a gateway to the global museum community and the only UK museum association with a dedicated international focus. In addition to leading on two working internationally programmes – the annual Working Internationally Conference and the Working Internationally Regional Project – ICOM UK also offers bursaries for ICOM UK members to attend ICOM Triennial Meetings, International Committee meetings, and other conferences with a demonstrable international remit.

Visiting Arts

Visiting Arts’ purpose is to strengthen intercultural understanding through the arts.  It provides tools to help the cultural sector to work more effectively and efficiently worldwide

World Cultures Connect (WCC)

WCC is a global cultural information site.  It connects artists and cultural organisations across the globe by allowing them to promote their work, make new connections, identify opportunities, and discover new partners, markets, and audiences.  The discussion forum is a useful way to share information and advice, and take part in discussions, on working internationally.

Heritage Without Borders (HWB)

Heritage Without Borders is a unique charity working in developing countries to build capacity in heritage skills in situations of poverty and reconstruction, and to provide life-transforming work experience for volunteer students and professionals in the heritage sector.

University Museums Group (UMG)

Universities work on a global stage and their museums play a key role in this international approach.  UMG supports and advocates for the university museum sector in England, Wales, and Northern Ireland.  Working alongside their sister organisation University Museums in Scotland UMIS it represents the interests of university museums to funders and stakeholders, and also maintains close links with the international body for university museums, UMAC

The Art of Partnering report by Kings College London

The Art of Partnering is the final report of a Cultural Enquiry in collaboration with the BBC, which explored the role partnership plays in enabling publicly funded cultural institutions to enhance the quality and diversity of their work across the UK.

National Museum Directors’ Council (NMDC)

NMDC represents the leaders of the UK’s national collections and major regional museums. Its members are the national and major regional museums in England, Northern Ireland, Scotland, and Wales, the British Library, The National Library of Scotland, and the National Archives. While their members are funded by government, the NMDC is an independent, non-governmental organisation.

British Council

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. It has offices in over 100 countries across six continents. Each British Council office overseas has its own country website which can be accessed via the British Council’s home page.

UK Registrars Group (UKRG)

The UKRG is a non-profit membership association set up in 1979.  It provides a forum for exchanging ideas and expertise between registrars, collection managers and other museum professionals in the United Kingdom, Europe and worldwide.

Through the UKRG website, members can access a number of resources aimed at registrars, or those who undertake the work of registrars.  These include publications relevant to international loans and exhibitions, such as facilities reports, guidance and top tips, and links to other online resources.

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA)

IFACCA produces ACORNS, an online news service for and about arts councils and culture agencies, which contains news from arts and culture funding agencies and a digest of resources, such as links to websites, new publications, jobs, conferences, and events.

I am tab #2 content. Click edit button to change this text. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
Μετάβαση στο περιεχόμενο