Η Διπλωματία των Βιβλιοθηκών

Η Διπλωματία των Βιβλιοθηκών

Τα αρχεία και κυρίως οι βιβλιοθήκες αποτελούν μια κοινωνική δομή, ένα συμβολικό χώρο συλλογικής μνήμης. Διασαφηνίζουν και διασφαλίζουν την αριστεία του ανθρώπινου νου μέσω της συλλογής, διαχείρισης και διάδοσης γνώσεων και πληροφοριών. Αποτελούν μια τράπεζα γνώσης και σκέψης η οποία επενδύει στον πολιτισμικό διάλογο. Οι βιβλιοθήκες μπορούν να λειτουργήσουν ως βέλος για να αλλάξουν την εικόνα ολόκληρης της χώρας, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελούν έναν τομέα σημαντικό στην άσκηση Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.