Article Views :

32 views

Η Λιβανέζικη Διασπορά: Πρεσβευτές της Κουλτούρας και Φύλακες της Κληρονομιάς

image 4

Η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει μια εποχή όπου οι πολιτιστικές συναναστροφές και οι πολυπολιτισμικές αλληλεπιδράσεις αποτελούν τον πυρήνα της παγκόσμιας δυναμικής. Στη Λατινική Αμερική, η λιβανέζικη διασπορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικού ύφους, με τις κοινότητες να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην οικονομία, τον πολιτισμό και την πολιτική των χωρών όπου έχουν εγκατασταθεί. Ιδιαίτερα στη Βραζιλία, την Αργεντινή και τη Βενεζουέλα, οι Λιβανέζοι μετανάστες εδραιώθηκαν στις κοινότητες τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και ενισχύοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της πολιτιστικής δραστηριότητας των λιβανέζικων κοινοτήτων στη Λατινική Αμερική είναι η πρωτοβουλία “Lebanity” στη Βραζιλία. Αυτή η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τους Λιβανέζους-Βραζιλιάνους να ανακαλύψουν ξανά τις πολιτιστικές τους ρίζες, ενώ τους παροτρύνει να συμμετάσχουν σε προγράμματα διατήρησης και προώθησης της λιβανέζικης παράδοσης. Η ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και προσεγγίσεων μεταξύ αυτών των κοινοτήτων ενισχύει τον πολιτισμό τους και τους προσδίδει έναν ακόμα μεγαλύτερο δυναμισμό στην προώθηση της κοινής τους κληρονομιάς.

Επίσης, το πρόγραμμα Lebanon Connect συμβάλλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λιβανέζικων κοινοτήτων στο εξωτερικό και της πατρίδας τους. Η πρωτοβουλία αυτή, προωθεί τη σύνδεση των Λιβανέζων που ζουν στο εξωτερικό με την πατρίδα τους μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η προώθηση της λιβανέζικης κουλτούρας και προϊόντων στις χώρες υποδοχής. Επιπλέον, συμβάλει στη διοργάνωση φόρουμ και πολιτιστικών κέντρων, προσφέροντας πλατφόρμες για την ανταλλαγή ιδεών και την προβολή της λιβανέζικης κληρονομιάς. Ο Σύλλογος Λιβανέζων Μεταναστών, διευκολύνει τις επαφές και τις ανταλλαγές μεταξύ των μελών της λιβανέζικης διασποράς και των απογόνων τους. Έτσι, οι Λιβανέζοι που ζουν στο εξωτερικό αντιλαμβάνονται όχι μόνο τη σημασία της διατήρησης των παραδόσεών τους, αλλά και τη συνεισφορά τους στη σύγχρονη κοινωνία του Λιβάνου.

Οι πολιτιστικές και ακαδημαϊκές ανταλλαγές μεταξύ του Λιβάνου και χωρών όπως ο Καναδάς γίνονται πλέον ολοένα και πιο συχνές και εντυπωσιακές. Ιδιωτικές πρωτοβουλίες που προέκυψαν από τη λιβανέζικη διασπορά στον Καναδά έχουν συμβάλει σε πολλαπλές επενδύσεις στο Λίβανο, προωθώντας τον λιβανέζικο πολιτισμό στις χώρες φιλοξενίας τους και διευρύνοντας τον διάλογο για πολιτιστικά και πολιτικά θέματα που αφορούν τη χώρα φιλοξενίας.

 Ο Σύλλογος Λιβανέζων Φοιτητών στο Μόντρεαλ (Tollab) αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό παράδειγμα. Αυτός ο οργανισμός φέρνει μαζί τη νέα γενιά της λιβανέζικης διασποράς και τους παρέχει μια πλατφόρμα για να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, ενισχύεται η σύνδεσή τους με την κληρονομιά τους και προωθείται ο λιβανέζικος πολιτισμός στη χώρα φιλοξενίας τους.

Άλλα προγράμματα όπως το “Lebanese Schools” επιδιώκουν τη δημιουργία σχολείων στο εξωτερικό με βάση το λιβανέζικο πρότυπο εκπαίδευσης. Το έργο των λιβανέζικων σχολείων αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και της λιβανέζικης διασποράς στην προώθηση του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της λιβανέζικης γλώσσας, του πολιτισμού και των αξιών σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή. Αποτελούν πλατφόρμες για πολιτιστική ανταλλαγή και διατήρηση της λιβανέζικης κληρονομιάς, ενισχύοντας τους δεσμούς των μαθητών με την καταγωγή τους και συνεισφέροντας στην προβολή της λιβανέζικης κουλτούρας.

 Η επιρροή της λιβανέζικης διασποράς επεκτείνεται, με τη δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ που αναδεικνύουν την πολυμορφία και τον πλούτο της κληρονομιάς αυτής. Το Λατινικό Αραβικό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ στην Αργεντινή, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βηρυτού στο Λίβανο και το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Βηρυτού αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Πέρα από τον πολιτισμό, η λιβανέζικη διασπορά έχει επίσης επιρροή στην πολιτική σφαίρα, με πολλούς ανθρώπους με λιβανέζικη καταγωγή που καταφέρνουν να ξεχωρίσουν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της κοινοβουλευτικής και της κυβερνητικής δραστηριότητας. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι λιβανέζικες κοινότητες επηρεάζουν την πολιτική είναι μέσω πολιτικών πιέσεων. Σε χώρες όπως η Βραζιλία, η Αργεντινή και το Μεξικό, έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους προς το Λίβανο και έχουν προσπαθήσει να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις και τις διεθνείς οργανώσεις για να υποστηρίξουν την κυριαρχία και την ελευθερία του Λιβάνου. Μέσω αυτών των προσπαθειών, έχουν διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη των συμφερόντων του Λιβάνου και έχουν αποκτήσει υποστήριξη από παγκόσμιους ηγέτες.

Συνολικά, η λιβανέζικη διασπορά στη Λατινική Αμερική αντιπροσωπεύει ένα παράδειγμα της ισχυρής συνέργειας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και κοινοτήτων, καθώς και της δυναμικής επίδρασης που μπορεί να έχει η μετανάστευση στη διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής και πολυδιάστατης κοινωνίας. Αυτό το πλούσιο πολιτιστικό μωσαϊκό δεν αποτελεί μόνο μια αναγκαιότητα για την ιστορική μας κατανόηση, αλλά και έναν πηγαίο πλούτο για τη σύγχρονη κοινωνία μας.

Δημακαρέα Ελισσάβετ

Βιβλιογραφία:

Christina Civantos, February 5th 2016. The Surprisingly Deep Centuries – Old Ties Between The Middle East and Latin America. Ανακτήθηκε από: https://www.americasquarterly.org/fulltextarticle/the-surprisingly-deep-centuries-old-ties-between-the-middle-east-and-latin-america/?fbclid=IwAR0ODX6WQfnNi0_xFDXCulSkLsCfMFDePzGuY9iN6rl2_xaQQAsEd4zhtrQ

Eduardo Cambos Lima, May 5th 2022. A Lebanese online archive chronicles Arab immigration to Latin America. Ανακτήθηκε από: https://www.arabnews.com/node/2076336/middle-east?fbclid=IwAR37gcck8chPXhWGAH1tef0787qfEb9wB_03DE5hcMfU1YMrCcsPYOwobnU

Erik Chiniara. Destabilizing the future: The Lebanese diaspora. Ανακτήθηκε από: https://f3magazine.unicri.it/?p=607&fbclid=IwAR0nIT5Tk1bCBLlkonJNYlP4OMGfsfAr4SN5bvvq_BL3Z_cx9-igazXFpJU

Isabela Raygoza, May 27th 2022. Latin Music’s Next Era: How New Festivals & Big Billings Have Helped Bring Reggaeton, New Corridos & More To The Masses. Ανακτήθηκε από: https://www.grammy.com/news/the-rise-of-latin-music-festivals-viva-la-suenos-mas-flow-besame-mucho-lamc-coachella?fbclid=IwAR1glBEz2RrMmTvS3W1HRa1bciIDolPvhQwTSgFYh2pjxrXJIT5ST2DKCwc

Laila Bassam, July 10th 2022. Lebanon’s music festivals make modest comeback after crisis. Ανακτήθηκε από: https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanons-music-festivals-make-modest-comeback-after-crisis-2022-07-10/?fbclid=IwAR0FoXputm044XQxwZH7crFlCJ-8oy6EIO20UWtFYZFVDr24LN7brcGjc5E

Ministério das Relações Exteriores, January 15th 2015. Lebanese Republic. Ανακτήθηκε από: https://www.gov.br/mre/en/subjects/bilateral-relations/all-countries/lebanese-republic?fbclid=IwAR2JsZDNPsBH_rtFBuS8rGi3CC2uYW8xQZbs2uvcERPf91nVKhmAIXSfOW4

Warren Bratter, July 6th 2020. The Lebanese in Latin America. Ανακτήθηκε από: https://sites.hofstra.edu/un-poco-de-todo/2020/07/06/the-lebanese-in-latin-america/?fbclid=IwAR2f6fes1ZOlBvutIQ5ePOEuMWtszVny3c9yJhFEZ6FVw6hXdn9Gq1APDQc

Wikipedia, January 22nd 2024. Lebanese diaspora. Ανακτήθηκε από: https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanese_diaspora?fbclid=IwAR2dd9nhZjBe8riGwrXyxG7OsOTLs1HctgkkkURqMwnDvnB90Q3vie4uCQg

Warren Bratter, July 6th 2020. The Lebanese in Latin America. Ανακτήθηκε από: https://sites.hofstra.edu/un-poco-de-todo/2020/07/06/the-lebanese-in-latin-america/?fbclid=IwAR2f6fes1ZOlBvutIQ5ePOEuMWtszVny3c9yJhFEZ6FVw6hXdn9Gq1APDQc

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγγραφείτε. Κάντε εγγραφή για να μην χάσετε μελλοντικές δημοσιεύσεις.

You can unsubscribe at any time. By signing up you are agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρχείο Ηνωμένου Βασιλείου

Φορείς Πολιτιστικής Διπλωματίας Ηνωμένου Βασιλείου

Το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η απόφαση για έξοδο από την Ε.Ε. (Brexit) έφερε επιπτώσεις και στη διεθνή εικόνα και φήμη της χώρας. Επομένως, θα χρειαστεί μια νέα προσέγγιση, προκειμένου να προωθηθούν αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, με ενισχυμένη δημόσια διπλωματία και διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.

Η Αγγλική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται ως δεύτερη ή ως επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC (το μεγαλύτερο δίκτυο ΜΜΕ στον κόσμο με παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο σε περισσότερες από 30 γλώσσες και ένα ακροατήριο 269 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε εβδομάδα)κυρίαρχοι πολιτιστικοί οργανισμοί όπως το Βρετανικό μουσείο και το V&Aβραβευμένες τηλεοπτικές σειρές όπως το Sherlock, ναυαρχίδες του κινηματογράφου όπως ο James Bond και το Star Wars, η μουσική παραγωγή του David Bowie και του Ed Sheeranη λογοτεχνία του Σαίξπηρ και της Άγκαθα Κρίστι και αθλητικές διοργανώσεις όπως η Premier League, είναι μερικά από τα πιο δυνατά παραδείγματα και πλεονεκτήματα στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, αξιών και του πολιτισμού προκειμένου να ενδυναμωθεί η σχέση της χώρας με τον κόσμο και τις υπόλοιπες χώρες και επίσης να προωθηθούν η επιρροή της, η απασχόληση και η ανάπτυξη ως θεματοφύλακες του μέλλοντος της χώρας.

Το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, παιδείας, πολιτισμού, ΜΜΕ και αθλητισμού, συνεργάζεται με το Βρετανικό συμβούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών (Foreign Office) και άλλους κυβερνητικούς φορείς για να προωθήσουν πρωτοβουλίες, όπως η καμπάνια GREAT και πολιτιστικές συνεργασίες με άλλες χώρες.

Το 2006, δημιουργήθηκε το συμβούλιο Δημόσιας Διπλωματίας, σε μια προσπάθεια αναθεώρησης των πρακτικών της δημόσιας διπλωματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο, για τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας, προκειμένου να υποστηριχθούν τα διεθνή συμφέροντα και οι στόχοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα μέλη του συμβουλίου είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το Βρετανικό Συμβούλιο και η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC.

Σε συνεργασία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου του Foreign Office, του Βρετανικού Συμβουλίου και των πολιτιστικών οργανισμών, το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού, ανέπτυξε το 2010 την πολιτική Πολιτιστικής Διπλωματίας. Οι γενικοί στόχοι ήταν η ενθάρρυνση και η στήριξη του πολιτιστικού τομέα για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε τομείς με συγκεκριμένη πολιτιστική και/ή κυβερνητική προτεραιότητα. Παράλληλα, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του οφέλους και του αντίκτυπου της πολιτιστικής διπλωματίας, ιδιαίτερα μετά τη λήξη συγκρούσεων.

Από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο υπουργείου και πως συμπεριλαμβάνει τη συλλογική προσπάθεια και την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, για την προώθηση των πολιτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας. Οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των προαναφερόμενων φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, συντελούν στην ευρεία αναγνώριση της Ήπιας ισχύος της χώρας.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Ψηφιοποίησης, Πολιτισμού, Παιδείας, Μέσων και Αθλητισμού, το οποίο μεταξύ άλλων έχει σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της αίσθησης υπερηφάνειας και συνοχής στη χώρα, να προσελκύσει νέα άτομα να επισκεφτούν και να εργαστούν στη χώρα, να μεγιστοποιήσει και να αξιοποιήσει την ήπια ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις ενέργειες, συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση της Βρετανικής παρουσίας στο εξωτερικό διαμέσου της πολιτιστικής διπλωματίας, διεθνών επισκέψεων και του προγράμματος «Great», η προώθηση των πολιτιστικών εξαγωγών για την αύξηση της αξίας τους στην οικονομία της χώρας, η συνεισφορά στην παράλληλη κυβερνητική ατζέντα της ήπιας ισχύος και ευημερίας, η χρησιμοποίηση της συλλογής έργων τέχνης της κυβέρνησης , προκειμένου για να προωθηθούν οι τέχνες, η κληρονομιά και ο πολιτισμός της χώρας, μέσω της δημιουργίας εκθέσεων σε υπουργικά και διπλωματικά κτίρια σε όλον τον κόσμο και της συνεισφοράς στην ήπια ισχύ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, είναι υπεύθυνο κυρίως για την διεθνή πολιτική, χωρίς όμως να απουσιάζουν ενέργειες πολιτιστικής διπλωματίας, ως κατεξοχήν φορέας της επίσημης διπλωματίας της χώρας. Άλλωστε στο υπουργείο υπάγονται οι πρεσβείες που είναι υπεύθυνες για την μεταφορά των πολιτικών και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο πρεσβειών και προξενείων, απασχολώντας πάνω από 14.000 άτομα σε περίπου 270 διπλωματικά γραφεία. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και της παγκόσμιας ασφάλειας. Προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου διεθνώς, υποστηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, στηρίζοντας την παγκόσμια επιρροή και την ευημερία της χώρας. Όραμα του είναι να οικοδομήσει μια πραγματικά «παγκόσμια Βρετανία», η οποία θα πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή.

Μεταξύ άλλων, στηρίζει κορυφαίους μελετητές με ηγετική ικανότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Chevening και νέους Αμερικανούς να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Marshall. Προωθεί την ευημερία και την ανάπτυξη μέσω του Δικτύου Επιστήμης και Καινοτομίας, καθώς και μερικές από τις εργασίες της κυβέρνησης για τη διεθνή ανάπτυξη, (μεταξύ άλλων την προώθηση της βιώσιμης παγκόσμιας ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης των συγκρούσεων).

Το Βρετανικό Συμβούλιο, είναι ο διεθνής οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου με αρμοδιότητα στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, με αντιπροσωπείες σε τουλάχιστον 110 χώρες προωθώντας την Αγγλική γλώσσα, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική, επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η δράση του επικεντρώνεται στις ευκαιρίες πολιτιστικής ανάπτυξης, στις νέες συνεργασίες και στις πολιτιστικές σχέσεις.

Μουσεία, κληρονομιά και Οργανισμοί:

Βρετανικό Μουσείο φορέας πολιτιστικής διπλωματίας με πληθώρα αρχαιολογικών και εθνογραφικών στοιχείων-ευρημάτων.

Βρετανική Βιβλιοθήκη με αρχαία και μεσαιωνικά χειρόγραφα καθώς και παπύρους .

Ζωολογικός κήπος του Λονδίνου

Βασιλικός Βοτανικός κήπος του Λονδίνου

Πανεπιστήμια και οι βιβλιοθήκες τους όπως University of Gambridge, Oxford κ.α.

Art galleries: National Gallery, the Victoria and Albert Museum, the National Portrait Gallery, two Tate galleries—Tate Britain (with superb collections of John Constable and the Pre-Raphaelites) and Tate Modern—and the Wallace Collection.

Αθλητισμός και δημιουργία: ποδόσφαιρο, ράγκμπι, κολύμβηση κ.τ.λ.

ΜΜΕ και δημοσιεύσεις : Daily newspapers published in London include The Times, one of the world’s oldest newspapers; The Sun, a tabloid that is the country’s most widely read paper, with circulation in the millions; the The Daily Telegraph; and The Guardian (also published in Manchester). Major regional dailies include the Manchester Evening News, the Wolverhampton Express and Star, the Nottingham Evening Post, and the Yorkshire Post. Periodicals, such as The Economist, also exert considerable international influence.

International Council of Museums (ICOM)

ICOM is the only international organisation representing museums and museum professionals. It has more than 32,000 members and is made up of National Committees, which represent 136 countries and territories, and International Committees, which gather experts in museum specialities worldwide.

ICOM International Committees

The 30 International Committees bring together professional experts covering all aspects of museum activity. Their annual meetings offer the opportunity for UK museums professionals to extend their networks of international contacts. The ICOM events calendar lists the dates of annual International Committee meetings.

ICOM UK

ICOM UK is the National Committee of ICOM in the UK and is a gateway to the global museum community and the only UK museum association with a dedicated international focus. In addition to leading on two working internationally programmes – the annual Working Internationally Conference and the Working Internationally Regional Project – ICOM UK also offers bursaries for ICOM UK members to attend ICOM Triennial Meetings, International Committee meetings, and other conferences with a demonstrable international remit.

Visiting Arts

Visiting Arts’ purpose is to strengthen intercultural understanding through the arts.  It provides tools to help the cultural sector to work more effectively and efficiently worldwide

World Cultures Connect (WCC)

WCC is a global cultural information site.  It connects artists and cultural organisations across the globe by allowing them to promote their work, make new connections, identify opportunities, and discover new partners, markets, and audiences.  The discussion forum is a useful way to share information and advice, and take part in discussions, on working internationally.

Heritage Without Borders (HWB)

Heritage Without Borders is a unique charity working in developing countries to build capacity in heritage skills in situations of poverty and reconstruction, and to provide life-transforming work experience for volunteer students and professionals in the heritage sector.

University Museums Group (UMG)

Universities work on a global stage and their museums play a key role in this international approach.  UMG supports and advocates for the university museum sector in England, Wales, and Northern Ireland.  Working alongside their sister organisation University Museums in Scotland UMIS it represents the interests of university museums to funders and stakeholders, and also maintains close links with the international body for university museums, UMAC

The Art of Partnering report by Kings College London

The Art of Partnering is the final report of a Cultural Enquiry in collaboration with the BBC, which explored the role partnership plays in enabling publicly funded cultural institutions to enhance the quality and diversity of their work across the UK.

National Museum Directors’ Council (NMDC)

NMDC represents the leaders of the UK’s national collections and major regional museums. Its members are the national and major regional museums in England, Northern Ireland, Scotland, and Wales, the British Library, The National Library of Scotland, and the National Archives. While their members are funded by government, the NMDC is an independent, non-governmental organisation.

British Council

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. It has offices in over 100 countries across six continents. Each British Council office overseas has its own country website which can be accessed via the British Council’s home page.

UK Registrars Group (UKRG)

The UKRG is a non-profit membership association set up in 1979.  It provides a forum for exchanging ideas and expertise between registrars, collection managers and other museum professionals in the United Kingdom, Europe and worldwide.

Through the UKRG website, members can access a number of resources aimed at registrars, or those who undertake the work of registrars.  These include publications relevant to international loans and exhibitions, such as facilities reports, guidance and top tips, and links to other online resources.

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA)

IFACCA produces ACORNS, an online news service for and about arts councils and culture agencies, which contains news from arts and culture funding agencies and a digest of resources, such as links to websites, new publications, jobs, conferences, and events.

I am tab #2 content. Click edit button to change this text. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
Μετάβαση στο περιεχόμενο