Ιδρυτική Διακήρυξη

Ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας

Σάββατο, 25η Μαρτίου 2017

Στη χώρα των Μουσών, όπου γεννήθηκε η τέχνη του λόγου, η δημοκρατία και δημιουργήθηκαν καλλιτεχνικά επιτεύγματα διαχρονικής αξίας και υψηλής αισθητικής, καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση της Ελλάδος έναντι του εαυτού της και του κόσμου στον οποίον ζει. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε όλα εκείνα τα δημιουργικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού που θα τον καταστήσουν όχι μόνο ένα ελκυστικό εξαγώγιμο «προϊόν», αλλά και έναν δίαυλο παναθρώπινης και οικουμενικής επικοινωνίας. Η προσπάθεια αυτή αποκτά για πρώτη φορά σάρκα και οστά, μέσα απ’ την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Μια ομάδα νέων επιστημόνων, διαπνεόμενη από κοινό όραμα, επιχειρεί την αναβάθμιση του πολιτιστικού χαρακτήρα της χώρας μας με την υποστήριξη αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων απ’ το χώρο των Επιστημών, των Τεχνών, της Διπλωματίας και της Άμυνας.

Στην Αθήνα σήμερα την 25η Μαρτίου 2017 οι κάτωθι υπογράφοντες αποφασίσαμε την ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας με έδρα την Αθήνα. Η συνιστώμενη επιστημονική αστική μη κυβερνητική εταιρεία έχει μη κερδοσκοπικό σκοπό, αποβλέπουσα πρωτίστως στη μελέτη, ανάλυση, διάδοση καί προβολή με κάθε μέσον, όλων των πτυχών τής Πολιτιστικής Διπλωματίας.Παράλληλα το Ε.Ι.Π.Δ. υπηρετεί με κάθε νόμιμο τρόπο την ανάγκη προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, εντός καί εκτός τής Ελλάδος. Ενδεικτικά, ο σκοπός τής εταιρείας υπηρετείται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν την δημιουργία καί την προαγωγή τού πολιτισμού στην Ελλάδα καί στο εξωτερικό, ιδία δε στις ανά τον κόσμο κοινότητες τών Ελλήνων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πολιτισμού καί ανάδειξης του, καθώς καί την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποστήριξη τών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τα μέσα γιά την υλοποίηση τών στόχων τής εταιρείας είναι τα σεμινάρια, οι εκθέσεις Τέχνης, η οργάνωση διαλέξεων, οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι δημοσιεύσεις βιβλίων καί άρθρων, η παραγωγή μουσικών καί θεατρικών έργων, η θεσμοθέτηση καί απονομή βραβείων καί υποτροφιών γιά θέματα που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς τής εταιρείας & την προώθησή τους. Η συνεργασία τού Ινστιτούτου με Α.Ε.Ι. καί άλλα Ακαδημαϊκά, εν γένει πνευματικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα. Η οργάνωση προγραμμάτων πολιτιστικής ανταλλαγής, καθώς καί η συνεργασία με, συγγενείς προς τον σκοπό, φορείς.

Πέτρος Καψάσκης, Κωνσταντίνος Υφαντής, Ιωάννης Παρίσης, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Κωνσταντίνος Λάβδας, Γεώργιος Λινάρδου, Κωνσταντίνος Γεροκωστόπουλος, Θωμάς Κινδύνης, Γιοβάννα Καλπαξή, Βύρων Φιδετζής, Νικόλαος Περδίκης, Μιχάλης Διακαντώνης, Σπύρος Μιχαλόπουλος.

Ο Πρόεδρος

Πέτρος Δ. Καψάσκης