Μαθήματα

Πολιτιστικής

Διπλωματίας

Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή

Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση της Αθηναϊκής Στρατηγικής κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου και παραθέτει συμπεράσματα για τα αποτελέσματα της. Ως περιπτωσιολογική μελέτη χρησιμοποιείται το παράδειγμα της πολιτικής της Αθήνας προς την Μήλο.

Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διπλωματία
Πολιτισμός και Κουλτούρα
Εισαγωγή στη Θεωρία Ι

Εισαγωγή στη Θεωρία Ι

Πριν εξεταστεί το αντικείμενο της Πολιτιστικής Διπλωματίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να οριστεί η έννοια του πολιτισμού, αφ΄ης στιγμής είναι το στοιχείο που προσδιορίζει τη φύση της εν λόγω διπλωματίας και ταυτοχρόνως τη διαφοροποιεί από τη μέθοδο και τις πρακτικές άσκησης της παραδοσιακής διπλωματίας.

Εισαγωγή στην Θεωρία ΙΙ

Εισαγωγή στην Θεωρία ΙΙ

Η εξέταση των εννοιών του πολιτισμού και της ιδεολογίας δίνει στον μαθητή μια σαφή εικόνα των ορίων μεταξύ διαπολιτισμικού διαλόγου και προπαγάνδας. Η διάκριση των δύο εννοιών βοηθά στην κατανόηση της προέλευσης των όρων «Δημόσια Διπλωματία» και «Πολιτιστική Διπλωματία».

Πολιτισμός και Ιδεολογία
Ο Ρόλος των Ιδιωτικών Δρώντων
Εισαγωγή στην Θεωρία ΙΙΙ

Εισαγωγή στην Θεωρία ΙΙΙ

Η φράση του Λόρντ Πάλμεστρον ότι «τα κράτη δεν έχουν μόνιμους φίλους αλλά μόνιμα συμφέροντα», μπορεί στην εποχή της να ήταν ορθά ειπωμένη αλλά στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο, αλληλοεξαρτώμενο οικονομικά περιβάλλον, όσους φίλους χάνουν τα κράτη, μπορούν να τους κερδίσουν πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες, ιδρύματα και μη κυβερνητικοί οργανισμοί.
Ορισμός

Ορισμός

Στο εν λόγω μάθημα επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ο ορισμός της Πολιτιστικής Διπλωματίας και να εξεταστεί η φύση και η στοχοθεσία της εντός του πεδίου των διακρατικών σχέσεων. Εξετάζονται τα εργαλεία και οι στρατηγικές με τις οποίες τα κράτη ασκούνε επιρροή  διεθνώς.

Η Ισχύς της Πολιτιστικής Διπλωματίας
Θεωρία Πολιτιστικής Διπλωματίας
Οι Βασικές Έννοιες τις Ήπιας Ισχύος

Οι Βασικές Έννοιες τις Ήπιας Ισχύος

Η θεωρητική σύγχυση που επικρατεί στη διεθνή βιβλιογραφία μεταξύ των εννοιών «Δημόσια Διπλωματία», «Πολιτιστικές Σχέσεις» και «Πολιτιστική Διπλωματία», καθώς και ο περιορισμός του ερευνητικού πεδίου στα γεγονότα που συνδέονται με τον Ψυχρό Πόλεμο και τον ιδεολογικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, αδυνατούν να περιγράψουν με σαφήνεια τη φύση του αντικειμένου και να θέσουν με ακρίβεια τα όρια της μιας πρακτικής από την άλλη στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής των κρατών.
Εισαγωγή στην Ήπια Ισχύ

Εισαγωγή στην Ήπια Ισχύ

Στο επιστημονικό πεδιο της πολιτικής επιστήμης, η έννοια της ισχύος, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο ουσιώδη και κεντρικά ζητήματα στη μελέτη των διακρατικών σχέσεων. Σήμερα, στον δικτυωμένο και ψηφιακά εξελισσόμενο κόσμο, η ικανότητα ενός κράτους ή ενός ιδιωτικού φορέα να επηρεάζει τα διεθνή ακροατήρια είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ.
Ήπια Ισχύς: Μέρος 1ο
Ήπια Ισχύς: Μέρος 2ο
Η Χρήση της Ήπιας Ισχύος

Η Χρήση της Ήπιας Ισχύος

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η χρήση της ήπιας ισχύος ως εργαλείο προβολής της θετικής εικόνας των κρατών στην διεθνή τους ζωή. Η φήμη ενός κράτους καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα σύναψης συμμαχιών, τη χορηγεία δανείων, την προσέλκυση τουρισμού ή τη φιλοξενία και διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

Ο ρόλος των Μουσείων

Ο ρόλος των Μουσείων

Στο μάθημα αυτό αναλύεται ο ρόλος των μουσείων στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής και λαμβάνονται υπόψιν οι διεθνείς πρακτικές των μουσείων στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διπλωματίας.
Τα εργαλεία της Πολιτιστικής Διπλωματίας
Το Μελόδραμα
Opera Diplomacy

Opera Diplomacy

Στο επιστημονικό πεδίο της Πολιτιστικής Διπλωματίας γίνεται αναφορά στον όρο «Opera Diplomacy» και στις πρακτικές των κρατών που χρησιμοποιούν την όπερα για να επικοινωνήσουν τα εθνικά τους σύμβολα.
Ballet Diplomacy

Ballet Diplomacy

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται ο κλασικός χορός ως μία πολιτική προώθησης του εθνικού αφηγήματος. Λαμβάνονται υπόψη παραδείγματα πολιτιστικής πολιτικής των κρατών που άσκησαν στο παρελθόν και στο παρόν εξωτερική πολιτική μέσα από τα μπαλέτα και την τέχνη του χορού.
Χορόδραμα
Εικαστικές Τέχνες
Τα Σύμβολα στη Ζωγραφική

Τα Σύμβολα στη Ζωγραφική

Οι συμβολισμοί που κυριαρχούν στην ζωγραφική αποτελούν εργαλεία προβολής της εικόνας των κρατών και της πολιτικής τους εξουσίας. Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην ανάλυση των συμβόλων πίσω από τα έργα τέχνης, εμβαθύνοντας στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η επιρροή στις διακρατικές σχέσεις.
Culinary Diplomacy

Culinary Diplomacy

Το φαγητό έχει τη δύναμη να μετασχηματίζει τις αντιλήψεις για τον ''άλλον'' και να συμβάλλει στη δημιουργία μιας θελκτικότερης εικόνας για έναν λαό. Οι τρόποι συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του φαγητού, τα τελετουργικά γεύματα, οι διατροφικές απαγορεύσεις και τα ταμπού, το είδος του φαγητού που καταναλώνεται, αλλά και το σερβίρισμα ή η παρουσίασή του στο τραπέζι, απορρέουν από τον πολιτισμό ενός λαού και φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίον συνδέονται μεταξύ τους τα μέλη μιας κοινότητας.
- Πέτρος Δ. Καψάσκης
Γαστρονομία
Η Διπλωματία του Βιομηχανικού Σήματος
Brand Diplomacy

Brand Diplomacy

Σε αυτήν την ενότητα ο μαθητής έχει την δυνατότητα να εμβαθύνει στις έννοιες του «Branding» και του «Nation Branding». Συγκεκριμένα εξετάζεται ο ρόλος των «Brands» ως εργαλεία άσκησης επιρροής στην εξωτερική πολιτική των κρατών.

Digital Diplomacy

Digital Diplomacy

Η ραγδαία αύξηση της συνδεσιμότητας και ο σταδιακός ψηφιακός μετασχηματισμός των κοινωνιών έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η εξωτερική πολιτική μεταξύ των κρατών. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η αλληλεπίδραση των κρατών, αλλά και των ιδιωτικών δρώντων στον εικονικό-δυνητικό χώρο.

Ψηφιακή Διπλωματία
Κοινοβουλευτική Διπλωματία
Parliamentary Diplomacy

Parliamentary Diplomacy

Η Κοινοβουλευτική Διπλωματία εξετάζεται ως ένα είδος πολιτικής που συνδέει την παραδοσιακή διπλωματία με τη δημόσια διπλωματία και αποσκοπεί στη διάδοση του κυβερνητικού αφηγήματος με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας.

Cultural Tourism

Cultural Tourism

Στην συγκεκριμένη ενότητα η μελέτη περιστρέφεται γύρω από το αντικείμενο της πολιτιστικής πολιτικής μέσω γεωγραφικών περιοχών με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Δίνεται έμφαση στην διαχείριση της ταυτότητας του τόπου ως μάρκας και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αφορούν το τουριστικό του προϊόν.

Πολιτισμικός Τουρισμός
Συγκριτική Μελέτη των Θρησκειών
Εκκλησιαστική Διπλωματία

Εκκλησιαστική Διπλωματία

Η γνώση και η ορθή κατανόηση των Πολιτισμών άλλων λαών, δίχως προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις, οι οποίες συχνά οδηγούν τα μέρη ένθεν και ένθεν σε παρανοήσεις, αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας συνεκτικής εικόνας για ένα κράτος στην άσκηση Πολιτιστικής Διπλωματίας. Στο παρόν κεφάλαιο, η έρευνα εστιάζεται στις κύριες πολιτισμικές διαφορές μεταξύ του Δυτικού και του Ανατολικού ανθρώπου.
Sports Diplomacy

Sports Diplomacy

Σε αυτό το μάθημα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίον τα κράτη χρησιμοποιήσουν τον αθλητισμό για να ενισχύσουν το εθνικό τους κύρος και να επεκτείνουν την περιφερειακή και παγκόσμια επιρροή τους.
Ο Αθλητισμός στην Πολιτιστική Διπλωματία
Διπλωματία και Μόδα
Fashion Diplomacy

Fashion Diplomacy

Η μόδα στη διπλωματία εξετάζεται μέσα από την Ήπια Ισχύ των «Fashion Brands» και τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουν τον πολιτισμό ενός λαού. Με την αγορά ενός προϊόντος, πέρα από την υλική υπόσταση του αντικειμένου, αποκτά κανείς και την κουλτούρα ενός ολόκληρου λαού.

Επιλογή

Μαθημάτων

ΗΜΕΡΗΣΙΟ

0% Έκπτωση
40
  • Επιλογή ενός μαθήματος

ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΟ

35% Έκπτωση
130
  • Επιλογή 5 μαθημάτων
δημοφιλης

ΕΙΚΟΣΑΗΜΕΡΟ

50% Έκπτωση
399
  • Όλα τα μαθήματα