Article Views :

71 views

Μια γέφυρα μεταξύ του Ουρμπίνο (Urbino) και της Ελλάδας

Μια ιδανική γέφυρα μεταξύ ενός από τα πιο αντιπροσωπευτικά ονόματα της Ιταλικής Αναγέννησης, του μεγάλου Ραφήλ Σάντζιο (Raffello Sanzio) και της Ελλάδας, από την οποία ο ιταλικός ανθρωπισμός άντλησε τη ζωική του ουσία, γέφυρα που χτίστηκε από την όχθη του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας (IEDC) Ιταλίας με έδρα την Ανκόνα, σε αυτή της Ακαδημίας Raffaello που εδρεύει στο Urbino. 

Πέρα από οποιαδήποτε αλληγορία, η διπλωματική και πολιτιστική γέφυρα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων έθεσε τον πρώτο θεμέλιο λίθο της, το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 στο Ουρμπίνο (Urbino) με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε στις 12.30 περίπου, από τους αντίστοιχους προέδρους: Τον καθηγητή Luigi Bravi, πρόεδρο της Ακαδημίας Raffello του Ουρμπίνο (Urbino) και τον Δρ. Χάρη Κουδούνα, νόμιμο εκπρόσωπο στην Ιταλία και πρόεδρο του παραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας με έδρα την Ανκόνα.  

Η στιγμή δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ευνοϊκή για την ανάληψη πρωτοβουλιών και από τις δύο πλευρές χάρη στην επιβράδυνση των μέτρων περιορισμών για το Covid19 και την άφιξη του καλοκαιριού, καλοκαίρι το οποίο είναι γεμάτο πολύτιμες στιγμές για συναντήσεις, διαδηλώσεις, εκθέσεις, συνέδρια και άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα. Κατά την υπογραφή που πραγματοποιήθηκε και από τα δύο μέρη εντός της αριστοκρατικής αίθουσα της Οικίας του Ραφαήλ, περευρέθησαν ορισμένα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας της Ιταλίας, όπως η Δρ. Catia Bandinelli, συντονίστρια της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΙΠΔ, ο καθηγητής Andrea Zepponi, ο M ° Massimo Lopez και ο Δρ. Βασίλειος Παπαδόπουλος, πληρεξούσιος για την εκπροσώπηση του ΕΙΠΔ Ανκόνας Ιταλίας στην πόλη του Ουρμπίνο. 

Μια άλλη αξιοσημείωτη παρουσία ήταν αυτή του καθηγητή Andrea Duranti του Τμήματος Βιομοριακών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Ουρμπίνο (Urbino). Η εγγύτητα και ομοιότητα των πολιτιστικών συμφωνιών μεταξύ των δύο μερών είναι προφανής στη σύγκριση των καθηκόντων που και οι δύο έχουν αναλάβει και εκτελούν εδώ και χρόνια: η Aκαδημία Raffaello είναι μιά ηθική οντότητα με καθήκον να διατηρήσει και να προάγει την ιδιοφυΐα του Ραφαήλ και να αυξάνει το ντεκόρ του Ουρμπίνο, της πατρίδας του, διαδίδοντας τις γνώσεις του τόσο μέσω πολύτιμων δημοσιεύσεων, που δημιουργήθηκαν από την ίδια την Ακαδημία είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, ή διαμέσου συνεδρίων, δημόσιων αναγνώσεων, διαγωνισμών, βραβείων και υποτροφιών ή ακόμη προωθώντας εικαστικές εκθέσεις τέχνης στις αίθουσες της γενέτειρας οικίας του Ραφαήλ. 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας είναι ένα αστικό και μη κυβερνητικό επιστημονικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 25 Μαρτίου 2017 και αντιπροσωπεύει το πρώτο και μοναδικό θεσμό της Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Ελλάδα, θεσμός που ήταν απαραίτητος για μια κανούργια αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού, ήτοι, για τη δημιουργία μιας νέας πολιτιστικής ταυτότητας για την οποία μέχρι τώρα το κεντρικό γραφείο στην Αθήνα έχει ανοίξει πολλά γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ στην Ιταλία είναι παρόν στο νομό Marche (Ancona, Osimo, Urbino) και στη Σικελία.

Όσον αφορά την εγκάρδια συμφωνία που μόλις υπογράφηκε σε έξι άρθρα και τεκμηριώθηκε από πολλά σχέδια σε ευρύ πεδίο και από κανόνες και ρυθμίσεις σε διάφορους τομείς, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας Ιταλίας και η Ακαδημία Raffaello σκοπεύουν να δημιουργήσουν μια σχέση συνεργασίας για να διατηρήσουν σε υψηλό βαθμό το ανθρωπιστικό ενδιαφέρον και την πολιτιστική και επιστημονική αξία, έχοντας στόχους που θεωρούνται κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των σεμιναρίων, των διασκέψεων και διαλέξεων στρογγυλής τραπέζης, όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν νέοι τρόποι επαφής και αναφοράς με άλλoυς οργανισμούς διανοούμενων και εκπροσώπους αυτών, καθώς και των μεταπτυχιακών σπουδών και πανεπιστημιακών μαθημάτων με θέμα την Πολιτιστική Διπλωματία, μαθήματα εκπαίδευσης διαχείρισης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της Διπλωματίας του Πολιτισμού και κυρίως την πραγματοποίηση διεθνών εκδηλώσεων που ασχολούνται με θέματα μελέτης και οργάνωσης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ευνοώντας την πτυχή της διάδοσης και της ώθησης στη Διπλωματία. 

Η κεντρική θέση του κλασικού πολιτισμού στον σχηματισμό του ατόμου δεν μπορεί να αγνοήσει την παρατήρηση και την εμπειρία της ζωτικότητας όλων όσων το παρελθόν έχει σπείρει, αποκεικνύοντας έτσι με κατανοητό τρόπο, ότι είναι ζωντανά και ανθηρά κατά το παρόν: για το σκοπό αυτό η δραστηριότητα του I.E.D.C. εκφράζεται, μεταξύ άλλων και στο σχολικό πεδίο, του κλασικού Λυκείου, για να είμαστε ακριβείς, όπου πραγματοποιεί μαθήματα στα οποία ο Ιταλός μαθητής, των αρχαίων ελληνικών, ευαισθητοποιείται και ενδιαφέρεται για να αναγνωρίσει τη λεξική, σημασιολογική και πολιτιστική συνέχεια των νέων ελληνικών. Ευαίσθητος, καθώς λίγοι άλλοι σε αυτό μπορεί να θεωρηθεί, λόγω της προσήλωσής του στο μνημόνιο κατανόησης, ο διακεκριμένος καθηγητής Luigi Bravi που εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Urbino, αποφοίτησε το 1996 στη διδασκαλία της Μετρικής και του Ελληνικού ρυθμού, παρακολούθησε το διδακτορικό στην Ελληνική Λογοτεχνία και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Urbino, το οποίο ολοκλήρωσε το 2000 και στην ίδια θέση, του αποδόθη επίσης μεταδιδακτορική υποτροφία (2000-2002) και ερευνητική υποτροφία (2002-2005).

Το γεγονός αυτής της γλωσσικής ικανότητας στην αρχαία και τη σύγχρονη γλώσσα, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται και μοιράζεται για την προώθηση κλασικών, αρχαίων και σύγχρονων ερευνών και μελετών, με την ευρύτερη διάδοσή τους σε θέματα που έχουν ως στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη του ατόμου, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και επιθυμητούς σκοπούς, για κάποιον που παρατηρεί εξωτερικά την συνεργασία μεταξύ των δύο πολιτιστικών κέντρων.

Στο διάσημο όνομα του Ραφαήλ, του οποίου η 500ή επέτειος του θανάτου του μόλις πέρυσι, συνδυάζει το πολύτιμο ιδανικό της ανακάλυψης και ενίσχυσης των κοινών αρχαίων ελληνο-λατινικών ριζών και των σημερινών ιταλικών και νεοελληνικών ριζών σε έναν κόσμο που έχει απολύτως ανάγκη να ενισχύσει την ίδια την ταυτότητα και να την παραδώσει στο μέλλον των νέων γενεών, σφυρηλατώντας τη συνειδητοποίησή τους για την προέλευσή τους από έναν πολιτισμό του οποίου ο πλούτος εξακολουθεί να είναι τεράστιος και αναντικατάστατος, ενισχύοντας επίσης την υπερήφανη αίσθηση ότι ανήκουν σε αυτόν.

Τέλος, στο όνομα της ιταλικής τέχνης, που αντικατοπτρίζει την απεραντοσύνη του ελληνικού πολιτισμού, ελπίζουμε ότι η δρομολογημένη προνομιακή και γόνιμη ανταλλαγή επιχειρησιακών προτάσεων μεταξύ της Ακαδημίας Ραφαήλ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας της Ιταλίας με έδρα την Ανκόνα, να πραγματοποιηθεί στο όνομα της ελπίδας και της προσδοκίας, ποτέ τόσο αναγκαίες όσο σήμερα, καθότι η ομορφιά, η αλήθεια και ο πολιτισμός από μόνα τους, μπορούν να σώσουν τον κόσμο.

Υπό την επιμέλεια του καθ. Andrea Zepponi, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγγραφείτε. Κάντε εγγραφή για να μην χάσετε μελλοντικές δημοσιεύσεις.

You can unsubscribe at any time. By signing up you are agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρχείο Ηνωμένου Βασιλείου

Φορείς Πολιτιστικής Διπλωματίας Ηνωμένου Βασιλείου

Το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η απόφαση για έξοδο από την Ε.Ε. (Brexit) έφερε επιπτώσεις και στη διεθνή εικόνα και φήμη της χώρας. Επομένως, θα χρειαστεί μια νέα προσέγγιση, προκειμένου να προωθηθούν αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, με ενισχυμένη δημόσια διπλωματία και διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.

Η Αγγλική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται ως δεύτερη ή ως επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC (το μεγαλύτερο δίκτυο ΜΜΕ στον κόσμο με παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο σε περισσότερες από 30 γλώσσες και ένα ακροατήριο 269 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε εβδομάδα)κυρίαρχοι πολιτιστικοί οργανισμοί όπως το Βρετανικό μουσείο και το V&Aβραβευμένες τηλεοπτικές σειρές όπως το Sherlock, ναυαρχίδες του κινηματογράφου όπως ο James Bond και το Star Wars, η μουσική παραγωγή του David Bowie και του Ed Sheeranη λογοτεχνία του Σαίξπηρ και της Άγκαθα Κρίστι και αθλητικές διοργανώσεις όπως η Premier League, είναι μερικά από τα πιο δυνατά παραδείγματα και πλεονεκτήματα στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, αξιών και του πολιτισμού προκειμένου να ενδυναμωθεί η σχέση της χώρας με τον κόσμο και τις υπόλοιπες χώρες και επίσης να προωθηθούν η επιρροή της, η απασχόληση και η ανάπτυξη ως θεματοφύλακες του μέλλοντος της χώρας.

Το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, παιδείας, πολιτισμού, ΜΜΕ και αθλητισμού, συνεργάζεται με το Βρετανικό συμβούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών (Foreign Office) και άλλους κυβερνητικούς φορείς για να προωθήσουν πρωτοβουλίες, όπως η καμπάνια GREAT και πολιτιστικές συνεργασίες με άλλες χώρες.

Το 2006, δημιουργήθηκε το συμβούλιο Δημόσιας Διπλωματίας, σε μια προσπάθεια αναθεώρησης των πρακτικών της δημόσιας διπλωματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο, για τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας, προκειμένου να υποστηριχθούν τα διεθνή συμφέροντα και οι στόχοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα μέλη του συμβουλίου είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το Βρετανικό Συμβούλιο και η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC.

Σε συνεργασία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου του Foreign Office, του Βρετανικού Συμβουλίου και των πολιτιστικών οργανισμών, το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού, ανέπτυξε το 2010 την πολιτική Πολιτιστικής Διπλωματίας. Οι γενικοί στόχοι ήταν η ενθάρρυνση και η στήριξη του πολιτιστικού τομέα για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε τομείς με συγκεκριμένη πολιτιστική και/ή κυβερνητική προτεραιότητα. Παράλληλα, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του οφέλους και του αντίκτυπου της πολιτιστικής διπλωματίας, ιδιαίτερα μετά τη λήξη συγκρούσεων.

Από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο υπουργείου και πως συμπεριλαμβάνει τη συλλογική προσπάθεια και την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, για την προώθηση των πολιτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας. Οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των προαναφερόμενων φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, συντελούν στην ευρεία αναγνώριση της Ήπιας ισχύος της χώρας.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Ψηφιοποίησης, Πολιτισμού, Παιδείας, Μέσων και Αθλητισμού, το οποίο μεταξύ άλλων έχει σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της αίσθησης υπερηφάνειας και συνοχής στη χώρα, να προσελκύσει νέα άτομα να επισκεφτούν και να εργαστούν στη χώρα, να μεγιστοποιήσει και να αξιοποιήσει την ήπια ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις ενέργειες, συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση της Βρετανικής παρουσίας στο εξωτερικό διαμέσου της πολιτιστικής διπλωματίας, διεθνών επισκέψεων και του προγράμματος «Great», η προώθηση των πολιτιστικών εξαγωγών για την αύξηση της αξίας τους στην οικονομία της χώρας, η συνεισφορά στην παράλληλη κυβερνητική ατζέντα της ήπιας ισχύος και ευημερίας, η χρησιμοποίηση της συλλογής έργων τέχνης της κυβέρνησης , προκειμένου για να προωθηθούν οι τέχνες, η κληρονομιά και ο πολιτισμός της χώρας, μέσω της δημιουργίας εκθέσεων σε υπουργικά και διπλωματικά κτίρια σε όλον τον κόσμο και της συνεισφοράς στην ήπια ισχύ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, είναι υπεύθυνο κυρίως για την διεθνή πολιτική, χωρίς όμως να απουσιάζουν ενέργειες πολιτιστικής διπλωματίας, ως κατεξοχήν φορέας της επίσημης διπλωματίας της χώρας. Άλλωστε στο υπουργείο υπάγονται οι πρεσβείες που είναι υπεύθυνες για την μεταφορά των πολιτικών και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο πρεσβειών και προξενείων, απασχολώντας πάνω από 14.000 άτομα σε περίπου 270 διπλωματικά γραφεία. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και της παγκόσμιας ασφάλειας. Προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου διεθνώς, υποστηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, στηρίζοντας την παγκόσμια επιρροή και την ευημερία της χώρας. Όραμα του είναι να οικοδομήσει μια πραγματικά «παγκόσμια Βρετανία», η οποία θα πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή.

Μεταξύ άλλων, στηρίζει κορυφαίους μελετητές με ηγετική ικανότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Chevening και νέους Αμερικανούς να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Marshall. Προωθεί την ευημερία και την ανάπτυξη μέσω του Δικτύου Επιστήμης και Καινοτομίας, καθώς και μερικές από τις εργασίες της κυβέρνησης για τη διεθνή ανάπτυξη, (μεταξύ άλλων την προώθηση της βιώσιμης παγκόσμιας ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης των συγκρούσεων).

Το Βρετανικό Συμβούλιο, είναι ο διεθνής οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου με αρμοδιότητα στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, με αντιπροσωπείες σε τουλάχιστον 110 χώρες προωθώντας την Αγγλική γλώσσα, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική, επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η δράση του επικεντρώνεται στις ευκαιρίες πολιτιστικής ανάπτυξης, στις νέες συνεργασίες και στις πολιτιστικές σχέσεις.

Μουσεία, κληρονομιά και Οργανισμοί:

Βρετανικό Μουσείο φορέας πολιτιστικής διπλωματίας με πληθώρα αρχαιολογικών και εθνογραφικών στοιχείων-ευρημάτων.

Βρετανική Βιβλιοθήκη με αρχαία και μεσαιωνικά χειρόγραφα καθώς και παπύρους .

Ζωολογικός κήπος του Λονδίνου

Βασιλικός Βοτανικός κήπος του Λονδίνου

Πανεπιστήμια και οι βιβλιοθήκες τους όπως University of Gambridge, Oxford κ.α.

Art galleries: National Gallery, the Victoria and Albert Museum, the National Portrait Gallery, two Tate galleries—Tate Britain (with superb collections of John Constable and the Pre-Raphaelites) and Tate Modern—and the Wallace Collection.

Αθλητισμός και δημιουργία: ποδόσφαιρο, ράγκμπι, κολύμβηση κ.τ.λ.

ΜΜΕ και δημοσιεύσεις : Daily newspapers published in London include The Times, one of the world’s oldest newspapers; The Sun, a tabloid that is the country’s most widely read paper, with circulation in the millions; the The Daily Telegraph; and The Guardian (also published in Manchester). Major regional dailies include the Manchester Evening News, the Wolverhampton Express and Star, the Nottingham Evening Post, and the Yorkshire Post. Periodicals, such as The Economist, also exert considerable international influence.

International Council of Museums (ICOM)

ICOM is the only international organisation representing museums and museum professionals. It has more than 32,000 members and is made up of National Committees, which represent 136 countries and territories, and International Committees, which gather experts in museum specialities worldwide.

ICOM International Committees

The 30 International Committees bring together professional experts covering all aspects of museum activity. Their annual meetings offer the opportunity for UK museums professionals to extend their networks of international contacts. The ICOM events calendar lists the dates of annual International Committee meetings.

ICOM UK

ICOM UK is the National Committee of ICOM in the UK and is a gateway to the global museum community and the only UK museum association with a dedicated international focus. In addition to leading on two working internationally programmes – the annual Working Internationally Conference and the Working Internationally Regional Project – ICOM UK also offers bursaries for ICOM UK members to attend ICOM Triennial Meetings, International Committee meetings, and other conferences with a demonstrable international remit.

Visiting Arts

Visiting Arts’ purpose is to strengthen intercultural understanding through the arts.  It provides tools to help the cultural sector to work more effectively and efficiently worldwide

World Cultures Connect (WCC)

WCC is a global cultural information site.  It connects artists and cultural organisations across the globe by allowing them to promote their work, make new connections, identify opportunities, and discover new partners, markets, and audiences.  The discussion forum is a useful way to share information and advice, and take part in discussions, on working internationally.

Heritage Without Borders (HWB)

Heritage Without Borders is a unique charity working in developing countries to build capacity in heritage skills in situations of poverty and reconstruction, and to provide life-transforming work experience for volunteer students and professionals in the heritage sector.

University Museums Group (UMG)

Universities work on a global stage and their museums play a key role in this international approach.  UMG supports and advocates for the university museum sector in England, Wales, and Northern Ireland.  Working alongside their sister organisation University Museums in Scotland UMIS it represents the interests of university museums to funders and stakeholders, and also maintains close links with the international body for university museums, UMAC

The Art of Partnering report by Kings College London

The Art of Partnering is the final report of a Cultural Enquiry in collaboration with the BBC, which explored the role partnership plays in enabling publicly funded cultural institutions to enhance the quality and diversity of their work across the UK.

National Museum Directors’ Council (NMDC)

NMDC represents the leaders of the UK’s national collections and major regional museums. Its members are the national and major regional museums in England, Northern Ireland, Scotland, and Wales, the British Library, The National Library of Scotland, and the National Archives. While their members are funded by government, the NMDC is an independent, non-governmental organisation.

British Council

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. It has offices in over 100 countries across six continents. Each British Council office overseas has its own country website which can be accessed via the British Council’s home page.

UK Registrars Group (UKRG)

The UKRG is a non-profit membership association set up in 1979.  It provides a forum for exchanging ideas and expertise between registrars, collection managers and other museum professionals in the United Kingdom, Europe and worldwide.

Through the UKRG website, members can access a number of resources aimed at registrars, or those who undertake the work of registrars.  These include publications relevant to international loans and exhibitions, such as facilities reports, guidance and top tips, and links to other online resources.

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA)

IFACCA produces ACORNS, an online news service for and about arts councils and culture agencies, which contains news from arts and culture funding agencies and a digest of resources, such as links to websites, new publications, jobs, conferences, and events.

I am tab #2 content. Click edit button to change this text. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
Μετάβαση στο περιεχόμενο