Μια γέφυρα μεταξύ του Ουρμπίνο (Urbino) και της Ελλάδας

Μια ιδανική γέφυρα μεταξύ ενός από τα πιο αντιπροσωπευτικά ονόματα της Ιταλικής Αναγέννησης, του μεγάλου Ραφήλ Σάντζιο (Raffello Sanzio) και της Ελλάδας, από την οποία ο ιταλικός ανθρωπισμός άντλησε τη ζωική του ουσία, γέφυρα που χτίστηκε από την όχθη του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας (IEDC) Ιταλίας με έδρα την Ανκόνα, σε αυτή της Ακαδημίας Raffaello που εδρεύει στο Urbino. 

Πέρα από οποιαδήποτε αλληγορία, η διπλωματική και πολιτιστική γέφυρα που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων έθεσε τον πρώτο θεμέλιο λίθο της, το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 στο Ουρμπίνο (Urbino) με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε στις 12.30 περίπου, από τους αντίστοιχους προέδρους: Τον καθηγητή Luigi Bravi, πρόεδρο της Ακαδημίας Raffello του Ουρμπίνο (Urbino) και τον Δρ. Χάρη Κουδούνα, νόμιμο εκπρόσωπο στην Ιταλία και πρόεδρο του παραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας με έδρα την Ανκόνα.  

Η στιγμή δεν θα μπορούσε να ήταν πιο ευνοϊκή για την ανάληψη πρωτοβουλιών και από τις δύο πλευρές χάρη στην επιβράδυνση των μέτρων περιορισμών για το Covid19 και την άφιξη του καλοκαιριού, καλοκαίρι το οποίο είναι γεμάτο πολύτιμες στιγμές για συναντήσεις, διαδηλώσεις, εκθέσεις, συνέδρια και άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα. Κατά την υπογραφή που πραγματοποιήθηκε και από τα δύο μέρη εντός της αριστοκρατικής αίθουσα της Οικίας του Ραφαήλ, περευρέθησαν ορισμένα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας της Ιταλίας, όπως η Δρ. Catia Bandinelli, συντονίστρια της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΙΠΔ, ο καθηγητής Andrea Zepponi, ο M ° Massimo Lopez και ο Δρ. Βασίλειος Παπαδόπουλος, πληρεξούσιος για την εκπροσώπηση του ΕΙΠΔ Ανκόνας Ιταλίας στην πόλη του Ουρμπίνο. 

Μια άλλη αξιοσημείωτη παρουσία ήταν αυτή του καθηγητή Andrea Duranti του Τμήματος Βιομοριακών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Ουρμπίνο (Urbino). Η εγγύτητα και ομοιότητα των πολιτιστικών συμφωνιών μεταξύ των δύο μερών είναι προφανής στη σύγκριση των καθηκόντων που και οι δύο έχουν αναλάβει και εκτελούν εδώ και χρόνια: η Aκαδημία Raffaello είναι μιά ηθική οντότητα με καθήκον να διατηρήσει και να προάγει την ιδιοφυΐα του Ραφαήλ και να αυξάνει το ντεκόρ του Ουρμπίνο, της πατρίδας του, διαδίδοντας τις γνώσεις του τόσο μέσω πολύτιμων δημοσιεύσεων, που δημιουργήθηκαν από την ίδια την Ακαδημία είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, ή διαμέσου συνεδρίων, δημόσιων αναγνώσεων, διαγωνισμών, βραβείων και υποτροφιών ή ακόμη προωθώντας εικαστικές εκθέσεις τέχνης στις αίθουσες της γενέτειρας οικίας του Ραφαήλ. 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας είναι ένα αστικό και μη κυβερνητικό επιστημονικό ίδρυμα που ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 25 Μαρτίου 2017 και αντιπροσωπεύει το πρώτο και μοναδικό θεσμό της Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Ελλάδα, θεσμός που ήταν απαραίτητος για μια κανούργια αξιοποίηση του ελληνικού πολιτισμού, ήτοι, για τη δημιουργία μιας νέας πολιτιστικής ταυτότητας για την οποία μέχρι τώρα το κεντρικό γραφείο στην Αθήνα έχει ανοίξει πολλά γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ στην Ιταλία είναι παρόν στο νομό Marche (Ancona, Osimo, Urbino) και στη Σικελία.

Όσον αφορά την εγκάρδια συμφωνία που μόλις υπογράφηκε σε έξι άρθρα και τεκμηριώθηκε από πολλά σχέδια σε ευρύ πεδίο και από κανόνες και ρυθμίσεις σε διάφορους τομείς, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας Ιταλίας και η Ακαδημία Raffaello σκοπεύουν να δημιουργήσουν μια σχέση συνεργασίας για να διατηρήσουν σε υψηλό βαθμό το ανθρωπιστικό ενδιαφέρον και την πολιτιστική και επιστημονική αξία, έχοντας στόχους που θεωρούνται κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των σεμιναρίων, των διασκέψεων και διαλέξεων στρογγυλής τραπέζης, όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν νέοι τρόποι επαφής και αναφοράς με άλλoυς οργανισμούς διανοούμενων και εκπροσώπους αυτών, καθώς και των μεταπτυχιακών σπουδών και πανεπιστημιακών μαθημάτων με θέμα την Πολιτιστική Διπλωματία, μαθήματα εκπαίδευσης διαχείρισης που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της Διπλωματίας του Πολιτισμού και κυρίως την πραγματοποίηση διεθνών εκδηλώσεων που ασχολούνται με θέματα μελέτης και οργάνωσης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ευνοώντας την πτυχή της διάδοσης και της ώθησης στη Διπλωματία. 

Η κεντρική θέση του κλασικού πολιτισμού στον σχηματισμό του ατόμου δεν μπορεί να αγνοήσει την παρατήρηση και την εμπειρία της ζωτικότητας όλων όσων το παρελθόν έχει σπείρει, αποκεικνύοντας έτσι με κατανοητό τρόπο, ότι είναι ζωντανά και ανθηρά κατά το παρόν: για το σκοπό αυτό η δραστηριότητα του I.E.D.C. εκφράζεται, μεταξύ άλλων και στο σχολικό πεδίο, του κλασικού Λυκείου, για να είμαστε ακριβείς, όπου πραγματοποιεί μαθήματα στα οποία ο Ιταλός μαθητής, των αρχαίων ελληνικών, ευαισθητοποιείται και ενδιαφέρεται για να αναγνωρίσει τη λεξική, σημασιολογική και πολιτιστική συνέχεια των νέων ελληνικών. Ευαίσθητος, καθώς λίγοι άλλοι σε αυτό μπορεί να θεωρηθεί, λόγω της προσήλωσής του στο μνημόνιο κατανόησης, ο διακεκριμένος καθηγητής Luigi Bravi που εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο του Urbino, αποφοίτησε το 1996 στη διδασκαλία της Μετρικής και του Ελληνικού ρυθμού, παρακολούθησε το διδακτορικό στην Ελληνική Λογοτεχνία και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Urbino, το οποίο ολοκλήρωσε το 2000 και στην ίδια θέση, του αποδόθη επίσης μεταδιδακτορική υποτροφία (2000-2002) και ερευνητική υποτροφία (2002-2005).

Το γεγονός αυτής της γλωσσικής ικανότητας στην αρχαία και τη σύγχρονη γλώσσα, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται και μοιράζεται για την προώθηση κλασικών, αρχαίων και σύγχρονων ερευνών και μελετών, με την ευρύτερη διάδοσή τους σε θέματα που έχουν ως στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη του ατόμου, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και επιθυμητούς σκοπούς, για κάποιον που παρατηρεί εξωτερικά την συνεργασία μεταξύ των δύο πολιτιστικών κέντρων.

Στο διάσημο όνομα του Ραφαήλ, του οποίου η 500ή επέτειος του θανάτου του μόλις πέρυσι, συνδυάζει το πολύτιμο ιδανικό της ανακάλυψης και ενίσχυσης των κοινών αρχαίων ελληνο-λατινικών ριζών και των σημερινών ιταλικών και νεοελληνικών ριζών σε έναν κόσμο που έχει απολύτως ανάγκη να ενισχύσει την ίδια την ταυτότητα και να την παραδώσει στο μέλλον των νέων γενεών, σφυρηλατώντας τη συνειδητοποίησή τους για την προέλευσή τους από έναν πολιτισμό του οποίου ο πλούτος εξακολουθεί να είναι τεράστιος και αναντικατάστατος, ενισχύοντας επίσης την υπερήφανη αίσθηση ότι ανήκουν σε αυτόν.

Τέλος, στο όνομα της ιταλικής τέχνης, που αντικατοπτρίζει την απεραντοσύνη του ελληνικού πολιτισμού, ελπίζουμε ότι η δρομολογημένη προνομιακή και γόνιμη ανταλλαγή επιχειρησιακών προτάσεων μεταξύ της Ακαδημίας Ραφαήλ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας της Ιταλίας με έδρα την Ανκόνα, να πραγματοποιηθεί στο όνομα της ελπίδας και της προσδοκίας, ποτέ τόσο αναγκαίες όσο σήμερα, καθότι η ομορφιά, η αλήθεια και ο πολιτισμός από μόνα τους, μπορούν να σώσουν τον κόσμο.

Υπό την επιμέλεια του καθ. Andrea Zepponi, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας


Εγγραφείτε. Κάντε εγγραφή για να μην χάσετε μελλοντικές δημοσιεύσεις.

You can unsubscribe at any time. By signing up you are agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ