Οικονομική Διπλωματία και Διπλωματία του Βιομηχανικού Σήματος

Οικονομική Διπλωματία και Διπλωματία του Βιομηχανικού Σήματος

Αντικείμενο της «Οικονομικής Διπλωματίας» είναι η προσπάθεια επίτευξης στόχων εξωτερικής πολιτικής με τη χρησιμοποίηση οικονομικών μέσων ή η χρησιμοποίηση διπλωματικών μέσων για την προώθηση και επίτευξη οικονομικών στόχων. Παράλληλα, η «Διπλωματία της Μάρκας ή του Τόπου», αποσκοπεί στην ανάδειξη της ξεχωριστής πολιτισμικής ταυτότητας μίας χώρας, ώστε να αναπτυχθεί η αυτοσυνειδησία της και να προβληθεί μια ελκυστικότερη εικόνα γι’ αυτήν στο εξωτερικό.

Τα δύο είδη διπλωματίας στοχεύουν στην αξιοποίηση, προώθηση και προβολή των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων, της γεωφυσικής ποικιλότητας αλλά και των προϊόντων της Ελλάδας, με τρόπο που να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην οικονομική της ανάπτυξη, την απασχόληση και την εξωστρέφειά της.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.