Πανεπιστήμιο της Χιλής: Δίπλωμα Ελληνικών Σπουδών από το Κέντρο Αρχαίων, Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών “Φώτιος Μαλλέρος”

Με ημερομηνία έναρξης την 7η Απριλίου 2021, στο Κέντρο Αρχαίων, Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών “Φώτιος Μαλλέρος” της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Χιλής άρχισε νέος κύκλος μαθημάτων για την απόκτηση του Διπλώματος Ελληνικών Σπουδών. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο εξάμηνα και στόχος του είναι η συστηματική μετάδοση στους ενδιαφερόμενους των βασικών αρχών του Ελληνικού πολιτισμού με έμφαση στη λογοτεχνία, την ιστορία και τη φιλοσοφία.

Το πρόγραμμα “Diploma en Estudios Griegos” ξεκίνησε πρώτη φορά το 1977 με πρωτοβουλία του καθηγητή Φώτιου Μαλλέρου και είναι ανοικτά για τους φοιτητές των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Υπό την αιγίδα του Κέντρου δημοσιεύονται έρευνες και μεταφράσεις, που είναι διαθέσιμες στα τεύχη της Επετηρίδας “Βυζάντιον Νέα Ελλάς” και σε αυτοτελείς εκδόσεις. Στην Επετηρίδα δημοσιεύονται και μελέτες για κλασικά, βυζαντινά και νεοελληνικά θέματα. Η βιβλιοθήκη του Κέντρου, η μόνη στο είδος της στη Λατινική Αμερική, με την πολύτιμη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, διαθέτει μία πλούσια συλλογή κλασικής και βυζαντινής τέχνης. Παράλληλα, το Κέντρο διατηρεί σχέσεις συνεργασίας και ανταλλαγών με εβδομήντα περίπου πανεπιστήμια και κέντρα – ινστιτούτα Ελληνικών σπουδών.

Σκόπιμο είναι να αναφερθεί, πως είναι αξιόλογη η προσπάθεια που πραγματοποιείται από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας να διατηρήσει ζωντανό τον παλμό του Ελληνικού πολιτισμού στη Χιλή. Μέσω της διάδοσης της γλώσσας και των σημαντικών κεφαλαίων του πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας, είναι φανερή η πρόθεση τόσο του Κέντρου, όσο και της Ελλάδας να καλλιεργήσει την παιδεία των νέων ακαδημαϊκών πολιτών αναφορικά με το Ελληνικό πνεύμα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

Επομένως, η δραστηριότητα του Κέντρου Αρχαίων, Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών “Φώτιος Μαλλέρος” θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα εξαιρετικό παράδειγμα Πολιτιστικής Διπλωματίας και αποτελεί σίγουρα εκδήλωση της εν δυνάμει τεράστιας επιρροής του Ελληνικού πολιτισμού σε όλα τα πλάτη και μήκη της υφηλίου.

Βασιλική Τσακλίδου

Πηγές :

http://www.estudiosgriegos.cl/

https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/guides/tuition/show.html?cou=CL

Πηγή εικόνας : http://www.estudiosgriegos.cl/

Εγγραφείτε. Κάντε εγγραφή για να μην χάσετε μελλοντικές δημοσιεύσεις.

You can unsubscribe at any time. By signing up you are agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ