Περιβαλλοντική Διπλωματία

Περιβαλλοντική Διπλωματία

Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στο πεδίο της διπλωματίας στο οποίο τα κράτη και διεθνείς  μη κυβερνητικοί οργανισμοί συνεργάζονται και διαπραγματευτεύονται σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η περιβαλλοντική ασφάλεια, οι περιβαλλοντικές απειλές και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την πρόληψη περιβαλλοντικών συγκρούσεων. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν προβλήματα πολιτισμού και δημοκρατίας λόγω των διεθνών τους διαστάσεων και της φύσης τους.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.