Πολιτιστικός Τουρισμός

Πολιτιστικός Τουρισμός

Ως Πολιτιστικός Τουρισμός, ορίζεται ο τουρισμός που πραγματοποιείται με σκοπό την γνωριμία και την εξοικείωση με τα πολιτιστικά αγαθά (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, Τέχνες, κ.ά.) ενός συγκεκριμένου τόπου. Ο πολιτιστικός τουρισμός δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας και πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ κατοίκων διαφορετικών χωρών και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της Πολιτιστικής αλλά και της Οικονομικής διπλωματίας, ενώ σχετίζεται ουσιωδώς και με το Brand Diplomacy (Διπλωματία της Μάρκας).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.