Οικονομική Διπλωματία

Οικονομική Διπλωματία

H Οικονομική Διπλωματία Ελλάδος και Ισραήλ: Μια ιστορία με βραχύ παρελθόν και ευοίωνο μέλλον

*του Μιχάλη Διακαντώνη, οικονομολόγου, διεθνολόγου, Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, Σύντομη ιστορική αναδρομήΗ

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.