Τύποι Πολιτιστικής Διπλωματίας

Διπλωματία του Αθλητισμού
Τύποι Πολιτιστικής Διπλωματίας

Διπλωματία του Αθλητισμού

Ορίζεται ως το σύνολο των διεθνών επαφών που πραγματοποιούνται μέσω αθλητικών διαγωνισμών και στοχεύουν στην

Ψηφιακή Διπλωματία
Τύποι Πολιτιστικής Διπλωματίας

Ψηφιακή Διπλωματία

Είναι μια μορφή Διπλωματίας η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης

Διπλωματία του Θεάτρου
Τύποι Πολιτιστικής Διπλωματίας

Διπλωματία του Θεάτρου

Το θέατρο ως μέσο προσέγγισης για την προαγωγή της Πολιτιστικής Διπλωματίας, δημιουργεί τη βάση για

Διπλωματία των Συνεδρίων
Τύποι Πολιτιστικής Διπλωματίας

Διπλωματία των Συνεδρίων

Η Διπλωματία των Συνεδρίων βασίζεται στην επικοινωνία διαφορετικών ατόμων και πολιτισμών και λαμβάνει χώρα σε Συνέδρια

Πολιτιστικός Τουρισμός
Τύποι Πολιτιστικής Διπλωματίας

Πολιτιστικός Τουρισμός

Ως Πολιτιστικός Τουρισμός, ορίζεται ο τουρισμός που πραγματοποιείται με σκοπό την γνωριμία και την εξοικείωση

Δημόσια Διπλωματία
Τύποι Πολιτιστικής Διπλωματίας

Δημόσια Διπλωματία

Η Δημόσια Διπλωματία είναι κλάδος διακριτός από την Πολιτιστική Διπλωματία και διαφέρει ως προς τους

Διπλωματία της Υγείας
Τύποι Πολιτιστικής Διπλωματίας

Διπλωματία της Υγείας

Η Διπλωματία της Υγείας αναφέρεται σε μια πολυεπίπεδη διαδικασία που εμπλέκει τόσο εγχώριους δρώντες όσο

Διπλωματία των Μουσείων
Τύποι Πολιτιστικής Διπλωματίας

Διπλωματία των Μουσείων

Τα Μουσεία αποτελούν, έν τινί τρόπω, το νουκλεϊκό οξύ που περιέχει τις γενετικές πληροφορίες κάθε λαού. Αυτό τα καθιστά

Διπλωματία του Μελοδράματος
Τύποι Πολιτιστικής Διπλωματίας

Διπλωματία του Μελοδράματος

Με τον όρο αυτό εννοούμε την άσκηση πολιτιστικής πολιτικής που βασίζεται στο μουσικό θεατρικό είδος

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.