Ε.Ι.Π.Δ - ακαδημαϊκο συμβουλιο | μελος
Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc.)

Οικονομικής Επιστήμης του Iowa State University (ISU) – USA με “Minor” από το Τμήμα Στατιστικής του ίδιου Πανεπιστημίου και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παλαιότερα υπήρξε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ έχει διδάξει επίσης στο Iowa State University (ΗΠΑ), στο London School of Economics (ΗΒ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το 2013.

Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και ήταν η κύρια ερευνήτρια του Προγράμματος Πυθαγόρα, 2005-2006, «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυθενικές Επιχειρήσεις – Εθνικοί και Περιφερειακοί Παράγοντες Προσέλκυσης» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει μία σειρά διακρίσεων στο ενεργητικό της.

Είναι Διευθύντρια του ΔΠΜΣ στη Βιοοικονομία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εκετελστική Διευθύντρια της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας Athenian Policy Forum.

Επίσης, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας European International Business Academy. Είναι ειδικός σύμβουλος στο Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 διεθνή συνέδρια παρουσιάζοντας το έργο της ενώ έχει επίσης διατελέσει μέλος διοργανωτικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Έχει επιβλέψει μία σειρά διδακτορικών διατριβών ως μέλος τριμελούς ή επταμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ενώ επί του παρόντος επιβλέπει πέντε διδακτορικές διατριβές ως μέλος τριμελούς επιτροπής.

Τα ερευνητικά της αντικείμενα αφορούν στην Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις με έμφαση σε θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας και βιωσιμότητας, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη διεθνοποίησή τους. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά όπως τα International Business Review, Empirical Economics, Review of International Economics, Journal of Macroeconomics, Journal of Developing Areas, Applied Economics, Review of Urban and Regional Development Studies, κτλ.

Ταυτόχρονα, έχει την επιμέλεια σε μια σειρά βιβλίων ανάμεσα στα οποία το βιβλίο «Αφιέρωμα στον John Nash: Θεωρία Παιγνίων» το οποίο αποτελεί συλλογή πρωτότυπων κειμένων έγκριτων παιγνιο-θεωρητικών ανά τον κόσμο καθώς και πρωτότυπη συνέντευξη από τον ίδιο τον John Nash και το οποίο έχει προλογίσει με τον συνεπιμελητή της. Το έργο της έχει λάβει πάνω από 90 ετεροαναφορές μέχρι σήμερα παγκοσμίως.

Είναι κριτής σε πολλά διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά όπως τα παραπάνω (Empirical Economics, Review of Development Economics, Journal of Evolutionary Economics, Review of Urban and Regional Development Studies, Applied Economics, Journal of Macroeconomics, Journal of Developing Areas, Emerging Markets Finance and Trade, Urban Studies, Small Business Economics, etc.).