Article Views :

900 views

Μουσειακή Αγωγή στην εκπαίδευση: Γιατί να επενδύσουμε ως κοινωνία;

people g7c8454168 1920

        Στην εποχή του καταπιεσμένου ελευθέρου χρόνου, της ρουτίνας, της κρίσης των αξιών καθώς και της αλλοτρίωσης η μουσειακή εκπαίδευση μόνο ουτοπική φαντάζει. Αν όμως συνειδητοποιήσουμε καίρια τις παιδαγωγικές και πνευματικές ωφέλειες που επιδαψιλεύει η επαφή παιδιού και μουσείου και κατ’ επέκταση η άμεση και συνεχής τριβή του με τον πολιτισμό και την κουλτούρα, τότε θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι μονό εάν επενδύσουμε στην πνευματική εξέλιξη θα παράγουμε υγιείς προσωπικότητες. Επιτακτική ανάγκη η κυπριακή εκπαίδευση να φέρει σε επαφή το παιδί από την νηπιακή ηλικία με τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.

       Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα διαφορετικών τύπου Μουσεία (Αρχαιολογικά, Τέχνης, Βιομηχανικά, Βυζαντινά, Θεατρικά, Ιατρικά κλπ) αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, για μια κοινωνική και δημιουργική προσέγγιση του πολιτισμού και της γνώσης. Η Μουσειακή Αγωγή λαμβάνει χώρα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, και απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες κάθε φορά με ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς στόχους. Η αξιοποίηση της μουσειακής εκπαίδευσης με συγκεκριμένη δράση στο πλαίσιο μιας διδακτικής ενότητας (φύλλα εργασίας, διαδραστικά παιχνίδια, σύνθεση εργασιών, παρουσίαση power point, αρθρογραφία των μαθητών και κυρίως συνεργασία σε ομάδες πριν, κατά και μετά την επίσκεψη στο μουσείο) αφόρα όχι απαραίτητα στο μάθημα της Ιστορίας όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά και της Τέχνης, των Θρησκευτικών, της Γυμναστικής, της Οικιακής Οικονομίας! Η στείρα γνώση που η σχολική παιδεία υποστηρίζει μέσω της τεχνοκρατικής εκπαίδευσης, ποτέ δεν βοήθησε στην μαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού. Αντιθέτως το μουσείο δίνει επιλογές στο παιδί, με το μάθημα να γίνεται πιο ελκυστικό. Επιλογές για να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες, να λάβει ερεθίσματα, να αποχαλινώσει την φαντασία του, να παίξει, να δραστηριοποιηθεί και να γευτεί την πληροφορία μόνο του.

       Η ουσιαστική µάθηση, σύμφωνα µε τους ερευνητές, πραγματοποιείται µόνο, όταν η διδασκαλία γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοείται η ανακάλυψη της γνώσης από το ίδιε το παιδί. Η μουσειακή αγωγή είναι μια ολιστική εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία αναπτύσσει δεξιότητες που δεν καλλιεργούνται στο σχολικό περιβάλλον, και συνδράμει στον εμπλουτισμό του γνωστικού, συναισθηματικού, δημιουργικού και κριτικού δυναμικού των μαθητών από την νηπιακή ήδη ηλικία. Ο στόχος και το αποτέλεσμα αναφέρεται στο βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών στο μάθημα, ευαισθητοποίησής και ενεργοποίησης της κριτικής τους σκέψης. Στο χώρο του μουσείου βρίσκουν εφαρμογή οι πλέον σύγχρονες θεωρίες μάθησης, ενθαρρύνοντας την ομάδα να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της μάθησης με παιχνίδια, πάζλ, κατασκευές, ακόμη και με τη χρήση tablet και apps. Από τη μια η βιωματική μάθηση αξιοποιεί τα ίδια τα βιώματα των μαθητών και η μάθηση προέρχεται μέσα από αυτά, ενώ παράλληλα ευνοεί τη συνεργασία ανάμεσα στους  μαθητές, ενδυναμώνοντας την αυτοπεποίθηση τους. Μαθαίνουμε καλύτερα μέσα από το συγκεκριμένο παρά το αφηρημένο, επομένως τα αντικείμενα στο μουσείο είναι αυτά που θα μας δώσουν την αίσθηση του κόσμου γύρω μας και αυτά είναι που θα θέσουν τα θεμέλια για να σχηματίσουμε σε ένα κατοπινότερο στάδιο νοητικά σύμβολα και έννοιες. Η δυνατότητα να δούμε και να αγγίξουμε αντικείμενα που οι άνθρωποι του παρελθόντος είχαν κατασκευάσει, επινοήσει, και χρησιμοποιήσει, ενισχύει τη βιωματική προσέγγιση και γνώση του παρελθόντος. Από την άλλη  εφαρμόζεται η αποκαλυπτική μάθηση η οποία, σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση, περιλαμβάνει τον πειραματισμό, την εξερεύνηση και την ανακάλυψη της γνώσης. Το αντικείμενο, το έκθεμα δηλαδή του μουσείου διατηρεί μια αιώνια σχέση με το διαρκώς απομακρυνόμενο παρελθόν και αυτό είναι που αντιλαμβανόμαστε ως τη δύναμη του σαν αντικείμενο.  Τα εκθέματα, εμπλουτίζουν τη φαντασία η οποία θεωρείται απαραίτητη για την κατανόηση της ιστορίας αλλά και για την κατανόηση πολλών πλευρών της σύγχρονης πολύπλοκης πραγματικότητας. Η εγγύτητα των χειροπιαστών αντικειμένων εντυπωσιάζει ακόμη και τους πιο αδιάφορους μαθητές, επειδή η παρουσία τους γίνεται άμεσα αντιληπτή από τις αισθήσεις τους.

       Το Learning By Doing αποτελεί μια σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική με πολύ επιτυχή αποτελέσματα. Τα μουσειακά εκθέματα μας διηγούνται την ιστορία τους, μας παραπέμπουν στην αισθητική, στις ιδέες, στις ανάγκες, στην νοοτροπία, στην οικονομία, στην τεχνολογία του πολιτισμού που τα επινόησε, τα σχεδίασε, τα κατασκεύασε, και τα χρησιμοποίησε. Με άλλα λόγια, η ιστορικότητα των αντικειμένων αλλά και του πολιτισμού μας συνδέεται επί τόπου με το παρόν. Τα εκθέματα λοιπόν μπορούν να δράσουν ως καταλύτες στη διαδικασία της μάθησης εφόσον δεν πείθουν μόνο για την πραγματικότητα του παρελθόντος, αλλά προωθούν και εμπνέουν τη σκέψη, γι’ αυτό και η συνεργασία σχολείου και μουσείου σε πολλές χώρες όπως η Ελλάδα είναι πλέον μοιραία. Στην Κύπρο τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται την τελευταία μόλις δεκαετία από το ΥΠΠΑΝ αν και με περιοριστικές δικλείδες στέφονται με επιτυχία. Δίαυλοι γνήσιας και γόνιμης επικοινωνίας παιδιών και κοινωνίας τα μουσεία, αφού η μουσειακή αγωγή διευρύνει ορίζοντες και προωθεί την προσωπική έκφραση και δημιουργική συμμετοχή, ενώ ο χώρος όπου κατ’ εξοχήν αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας αδιάσπαστα συνδεδεμένη με την εξέλιξη της κοινωνικής μας ταυτότητας γίνεται οικείος στο παιδί και αυριανό πολίτη.

Δρ Αννίτα Αντωνιάδου

Βιβλιογραφία

Bruner, J. (1960), The Process of Education, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Hein, G, E (1998), Learning in the Museum, London: Routledge. History, Heinermann, London.

Hooper – Greenhill, E. (ed) (1999), The educational role of the Museum, London: Routledge.

Gardner, H. (1983), Frames of mind: The theory of multiple intelligences, New York: Basic Books.

Καλεσοπούλου, ∆. (2011), Παιδί και εκπαίδευση στο μουσείο, Αθήνα, Πατάκης.

Κανάκης, Ι. Ν., (2001), Η οργάνωση της διδασκαλίας μάθησης με ομάδες εργασίας. Αθήνα. Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγγραφείτε. Κάντε εγγραφή για να μην χάσετε μελλοντικές δημοσιεύσεις.

You can unsubscribe at any time. By signing up you are agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρχείο Ηνωμένου Βασιλείου

Φορείς Πολιτιστικής Διπλωματίας Ηνωμένου Βασιλείου

Το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η απόφαση για έξοδο από την Ε.Ε. (Brexit) έφερε επιπτώσεις και στη διεθνή εικόνα και φήμη της χώρας. Επομένως, θα χρειαστεί μια νέα προσέγγιση, προκειμένου να προωθηθούν αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, με ενισχυμένη δημόσια διπλωματία και διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.

Η Αγγλική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται ως δεύτερη ή ως επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC (το μεγαλύτερο δίκτυο ΜΜΕ στον κόσμο με παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο σε περισσότερες από 30 γλώσσες και ένα ακροατήριο 269 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε εβδομάδα)κυρίαρχοι πολιτιστικοί οργανισμοί όπως το Βρετανικό μουσείο και το V&Aβραβευμένες τηλεοπτικές σειρές όπως το Sherlock, ναυαρχίδες του κινηματογράφου όπως ο James Bond και το Star Wars, η μουσική παραγωγή του David Bowie και του Ed Sheeranη λογοτεχνία του Σαίξπηρ και της Άγκαθα Κρίστι και αθλητικές διοργανώσεις όπως η Premier League, είναι μερικά από τα πιο δυνατά παραδείγματα και πλεονεκτήματα στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, αξιών και του πολιτισμού προκειμένου να ενδυναμωθεί η σχέση της χώρας με τον κόσμο και τις υπόλοιπες χώρες και επίσης να προωθηθούν η επιρροή της, η απασχόληση και η ανάπτυξη ως θεματοφύλακες του μέλλοντος της χώρας.

Το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, παιδείας, πολιτισμού, ΜΜΕ και αθλητισμού, συνεργάζεται με το Βρετανικό συμβούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών (Foreign Office) και άλλους κυβερνητικούς φορείς για να προωθήσουν πρωτοβουλίες, όπως η καμπάνια GREAT και πολιτιστικές συνεργασίες με άλλες χώρες.

Το 2006, δημιουργήθηκε το συμβούλιο Δημόσιας Διπλωματίας, σε μια προσπάθεια αναθεώρησης των πρακτικών της δημόσιας διπλωματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο, για τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας, προκειμένου να υποστηριχθούν τα διεθνή συμφέροντα και οι στόχοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα μέλη του συμβουλίου είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το Βρετανικό Συμβούλιο και η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC.

Σε συνεργασία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου του Foreign Office, του Βρετανικού Συμβουλίου και των πολιτιστικών οργανισμών, το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού, ανέπτυξε το 2010 την πολιτική Πολιτιστικής Διπλωματίας. Οι γενικοί στόχοι ήταν η ενθάρρυνση και η στήριξη του πολιτιστικού τομέα για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε τομείς με συγκεκριμένη πολιτιστική και/ή κυβερνητική προτεραιότητα. Παράλληλα, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του οφέλους και του αντίκτυπου της πολιτιστικής διπλωματίας, ιδιαίτερα μετά τη λήξη συγκρούσεων.

Από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο υπουργείου και πως συμπεριλαμβάνει τη συλλογική προσπάθεια και την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, για την προώθηση των πολιτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας. Οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των προαναφερόμενων φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, συντελούν στην ευρεία αναγνώριση της Ήπιας ισχύος της χώρας.

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Ψηφιοποίησης, Πολιτισμού, Παιδείας, Μέσων και Αθλητισμού, το οποίο μεταξύ άλλων έχει σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της αίσθησης υπερηφάνειας και συνοχής στη χώρα, να προσελκύσει νέα άτομα να επισκεφτούν και να εργαστούν στη χώρα, να μεγιστοποιήσει και να αξιοποιήσει την ήπια ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στις ενέργειες, συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση της Βρετανικής παρουσίας στο εξωτερικό διαμέσου της πολιτιστικής διπλωματίας, διεθνών επισκέψεων και του προγράμματος «Great», η προώθηση των πολιτιστικών εξαγωγών για την αύξηση της αξίας τους στην οικονομία της χώρας, η συνεισφορά στην παράλληλη κυβερνητική ατζέντα της ήπιας ισχύος και ευημερίας, η χρησιμοποίηση της συλλογής έργων τέχνης της κυβέρνησης , προκειμένου για να προωθηθούν οι τέχνες, η κληρονομιά και ο πολιτισμός της χώρας, μέσω της δημιουργίας εκθέσεων σε υπουργικά και διπλωματικά κτίρια σε όλον τον κόσμο και της συνεισφοράς στην ήπια ισχύ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, είναι υπεύθυνο κυρίως για την διεθνή πολιτική, χωρίς όμως να απουσιάζουν ενέργειες πολιτιστικής διπλωματίας, ως κατεξοχήν φορέας της επίσημης διπλωματίας της χώρας. Άλλωστε στο υπουργείο υπάγονται οι πρεσβείες που είναι υπεύθυνες για την μεταφορά των πολιτικών και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο πρεσβειών και προξενείων, απασχολώντας πάνω από 14.000 άτομα σε περίπου 270 διπλωματικά γραφεία. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και της παγκόσμιας ασφάλειας. Προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου διεθνώς, υποστηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, στηρίζοντας την παγκόσμια επιρροή και την ευημερία της χώρας. Όραμα του είναι να οικοδομήσει μια πραγματικά «παγκόσμια Βρετανία», η οποία θα πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή.

Μεταξύ άλλων, στηρίζει κορυφαίους μελετητές με ηγετική ικανότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Chevening και νέους Αμερικανούς να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Marshall. Προωθεί την ευημερία και την ανάπτυξη μέσω του Δικτύου Επιστήμης και Καινοτομίας, καθώς και μερικές από τις εργασίες της κυβέρνησης για τη διεθνή ανάπτυξη, (μεταξύ άλλων την προώθηση της βιώσιμης παγκόσμιας ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης των συγκρούσεων).

Το Βρετανικό Συμβούλιο, είναι ο διεθνής οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου με αρμοδιότητα στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, με αντιπροσωπείες σε τουλάχιστον 110 χώρες προωθώντας την Αγγλική γλώσσα, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική, επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η δράση του επικεντρώνεται στις ευκαιρίες πολιτιστικής ανάπτυξης, στις νέες συνεργασίες και στις πολιτιστικές σχέσεις.

Μουσεία, κληρονομιά και Οργανισμοί:

Βρετανικό Μουσείο φορέας πολιτιστικής διπλωματίας με πληθώρα αρχαιολογικών και εθνογραφικών στοιχείων-ευρημάτων.

Βρετανική Βιβλιοθήκη με αρχαία και μεσαιωνικά χειρόγραφα καθώς και παπύρους .

Ζωολογικός κήπος του Λονδίνου

Βασιλικός Βοτανικός κήπος του Λονδίνου

Πανεπιστήμια και οι βιβλιοθήκες τους όπως University of Gambridge, Oxford κ.α.

Art galleries: National Gallery, the Victoria and Albert Museum, the National Portrait Gallery, two Tate galleries—Tate Britain (with superb collections of John Constable and the Pre-Raphaelites) and Tate Modern—and the Wallace Collection.

Αθλητισμός και δημιουργία: ποδόσφαιρο, ράγκμπι, κολύμβηση κ.τ.λ.

ΜΜΕ και δημοσιεύσεις : Daily newspapers published in London include The Times, one of the world’s oldest newspapers; The Sun, a tabloid that is the country’s most widely read paper, with circulation in the millions; the The Daily Telegraph; and The Guardian (also published in Manchester). Major regional dailies include the Manchester Evening News, the Wolverhampton Express and Star, the Nottingham Evening Post, and the Yorkshire Post. Periodicals, such as The Economist, also exert considerable international influence.

International Council of Museums (ICOM)

ICOM is the only international organisation representing museums and museum professionals. It has more than 32,000 members and is made up of National Committees, which represent 136 countries and territories, and International Committees, which gather experts in museum specialities worldwide.

ICOM International Committees

The 30 International Committees bring together professional experts covering all aspects of museum activity. Their annual meetings offer the opportunity for UK museums professionals to extend their networks of international contacts. The ICOM events calendar lists the dates of annual International Committee meetings.

ICOM UK

ICOM UK is the National Committee of ICOM in the UK and is a gateway to the global museum community and the only UK museum association with a dedicated international focus. In addition to leading on two working internationally programmes – the annual Working Internationally Conference and the Working Internationally Regional Project – ICOM UK also offers bursaries for ICOM UK members to attend ICOM Triennial Meetings, International Committee meetings, and other conferences with a demonstrable international remit.

Visiting Arts

Visiting Arts’ purpose is to strengthen intercultural understanding through the arts.  It provides tools to help the cultural sector to work more effectively and efficiently worldwide

World Cultures Connect (WCC)

WCC is a global cultural information site.  It connects artists and cultural organisations across the globe by allowing them to promote their work, make new connections, identify opportunities, and discover new partners, markets, and audiences.  The discussion forum is a useful way to share information and advice, and take part in discussions, on working internationally.

Heritage Without Borders (HWB)

Heritage Without Borders is a unique charity working in developing countries to build capacity in heritage skills in situations of poverty and reconstruction, and to provide life-transforming work experience for volunteer students and professionals in the heritage sector.

University Museums Group (UMG)

Universities work on a global stage and their museums play a key role in this international approach.  UMG supports and advocates for the university museum sector in England, Wales, and Northern Ireland.  Working alongside their sister organisation University Museums in Scotland UMIS it represents the interests of university museums to funders and stakeholders, and also maintains close links with the international body for university museums, UMAC

The Art of Partnering report by Kings College London

The Art of Partnering is the final report of a Cultural Enquiry in collaboration with the BBC, which explored the role partnership plays in enabling publicly funded cultural institutions to enhance the quality and diversity of their work across the UK.

National Museum Directors’ Council (NMDC)

NMDC represents the leaders of the UK’s national collections and major regional museums. Its members are the national and major regional museums in England, Northern Ireland, Scotland, and Wales, the British Library, The National Library of Scotland, and the National Archives. While their members are funded by government, the NMDC is an independent, non-governmental organisation.

British Council

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. It has offices in over 100 countries across six continents. Each British Council office overseas has its own country website which can be accessed via the British Council’s home page.

UK Registrars Group (UKRG)

The UKRG is a non-profit membership association set up in 1979.  It provides a forum for exchanging ideas and expertise between registrars, collection managers and other museum professionals in the United Kingdom, Europe and worldwide.

Through the UKRG website, members can access a number of resources aimed at registrars, or those who undertake the work of registrars.  These include publications relevant to international loans and exhibitions, such as facilities reports, guidance and top tips, and links to other online resources.

International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA)

IFACCA produces ACORNS, an online news service for and about arts councils and culture agencies, which contains news from arts and culture funding agencies and a digest of resources, such as links to websites, new publications, jobs, conferences, and events.

I am tab #2 content. Click edit button to change this text. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman.
I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
Μετάβαση στο περιεχόμενο