Soft Power Awards

To Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας αποφάσισε τη θέσπιση των βραβείων «Soft Power Awards» τα οποία θα λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό μια φορά τον χρόνο.

Ο θεσμός των βραβείων

Οι στόχοι θέσπισης αυτών των βραβείων είναι:

 1. Η αναγνώριση και επιβράβευση της προσφοράς σε πολιτιστικό, ανθρωπιστικό, επιστημονικό και κοινωνικό επίπεδο.

 2. Η ανάδειξη της σημασίας της ήπιας ισχύος ως ειρηνικής και συμφιλιωτικής προσέγγισης στις διακρατικές σχέσεις αλλά και τις σχέσεις μεταξύ λαών.

 3. Το κίνητρο και η ενθάρρυνση προς τα άτομα, τις εταιρείες και τους οργανισμούς να εντάξουν τις πρακτικές ήπιας ισχύος στην καθημερινή τους ατζέντα.

Το έπαθλο των βραβείων

Το βραβείο συνοδεύεται από ένα χρυσό χυτό ομοίωμα με το σύμβολο της  Θεάς Νίκης ύψους 30cm και πλάτους 15cm, φιλοτεχνημένο από τον διάσημο Έλληνα γλύπτη Αχιλλέα Βασιλείου.

Κριτήρια απονομής

 1. Τα βραβεία απονέμονται αυστηρά με κριτήριο το έργο του υποψήφιου ατόμου ή οργανισμού, τη καινοτομία, τη συμβολή του στον πολιτισμό και την ανθρωπότητα, την κοινωνική προσφορά, την παγκόσμια ειρήνη και όχι επί τη βάσει άλλων κριτηρίων ή συμφερόντων.

 2. Για τη διαφύλαξη του κύρους του θεσμού των βραβείων και τη διαφάνειά της διαδικασίας, το Ε.Ι.Π.Δ σύστησε μια κριτική επιστροπή τριών (3) πολύ επιτυχημένων και ευρέως αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων, η οποία εξετάζει τα αιτήματα και τους υποψηφίους και αποφαίνεται για το τελικό αποτέλεσμα σε ένα πόρισμα δεσμευτικό προς όλους.

Η τριμελής κριτική επιτροπή

Η τριμελής επιτροπή αποφασίζει κατά τρόπο ανεξάρτητο και δεν λειτουργεί υπό την εποπτεία του Ε.Ι.Π.Δ και κανενός άλλου κρατικού, επιχειρηματικού, κομματικού ή άλλου φορέα.

Ο ρόλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας καθώς και οι φορείς που συμμετέχουν στο θεσμό της απονομής των βραβείων «Soft Power Award» περιορίζεται στη διοργάνωση του θεσμού των βραβείων.

Η Τριμελής Επιτροπή των βραβείων Soft Power αποτελείται:

 • Πρόεδρος: Απόστολος Καβαλιώτης, Αρχιμανδρίτης, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.
 • Αντιπρόεδρος: Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής Αστροφυσικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
 • Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Νόιφελτ, Πρόεδρος του Συμβουλίου Τεχνών Ελλάδας.

Τα κριτήρια με τα οποία η κριτική επιτροπή αξιολογεί το έργο του υποψηφίου και αποφασίζει την απονομή του βραβείου είναι η πλήρωση ενός εκ των κάτωθι κριτηρίων:

 • Ο κοινωνικός προσανατολισμός
 • Ο διαπολιτιστικός διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των κρατών
 • Η ειρηνική επίλυση συγκρούσεων
 • Η καινοτομία της επιστήμης
 • Η διαμεσολάβηση για τη συμφιλίωση των λαών
 • Ο εθελοντισμός, η ευεργεσία και η φιλανθρωπία
 • Η συνεισφορά στον Παγκόσμιο Πολιτισμό
 • Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική
 • Η ψηφιακή καινοτομία και η νεοφυής επιχειρηματικότητα
 • Το περιβάλλον και η Ανάπτυξη
 • Η διάσωση και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
 • Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και η προστασία του παιδιού

Υποβολή υποψηφιοτήτων

 1. Για να γίνει δεκτή μία υποψηφιότητα από την Επιτροπή πρέπει, αρχικά, να προηγηθεί πρόταση υποψηφιότητας από τον Πρόεδρο της τριμελούς επιτροπής των Soft Power Awards η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή από τα υπόλοιπα μέλη. Στην πρόταση πρέπει να διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους η προτεινόμενη υποψηφιότητα είναι κατάλληλη για το βραβείο «Soft Power Award».

 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου ([email protected]) το βιογραφικό τους και όλο το υλικό που αφορά το έργο τους προκειμένου να εξεταστεί από την επιτροπή.

 3. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός προς όλους τους υποψηφίους, τις εταιρείες ή τους οργανισμούς των κρατών μελών του ΟΗΕ.

Χρονοδιάγραμμα

 1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 1 Οκτωβρίου κάθε έτους μετά το πέρας της οποίας καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή.

 2. Κατόπιν, η Επιτροπή ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στους οποίους θα απονεμηθούν τα βραβεία.
Οι προσωπικότητες που τιμήθηκαν το 2019 για τη συνεισφορά τους στον πολιτισμό και τις επιστήμες είναι οι εξής:
 • Ο Δήμαρχος του Cambridge κ. Γεώργιος Πίππας
 • Ο Καθηγητής κ. Μανώλης Παπαγρηγοράκης
 • Ο Καθηγητής κ. Ξενοφώντας Μουσάς
 • Ο Πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού του Κόσμου