ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Κανέλλος

Νικόλαος Κανέλλος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ρέα Πολίτη

Ρέα Πολίτη

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ευαγγελία Καμίδου

Ευαγγελία Καμίδου

ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μαρία Παπαμιχαήλ

Μαρία Παπαμιχαήλ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ
Γεώργιος Πίππας

Γεώργιος Πίππας

ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Νικόλαος Περδίκης

Νικόλαος Περδίκης

ΜΕΛΟΣ
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου

Χαράλαμπος Παπασωτηρίου