Μαθήματα

Πολιτιστικής

Διπλωματίας

Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή

Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση της Αθηναϊκής Στρατηγικής κατά την διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου και παραθέτει συμπεράσματα για τα αποτελέσματα της. Ως περιπτωσιολογική μελέτη χρησιμοποιείται το παράδειγμα της πολιτικής της Αθήνας προς την Μήλο.

Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διπλωματία
Πολιτισμός και Κουλτούρα
Εισαγωγή στη Θεωρία Ι

Εισαγωγή στη Θεωρία Ι

Πριν εξεταστεί το αντικείμενο της Πολιτιστικής Διπλωματίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να οριστεί η έννοια του πολιτισμού, αφ΄ης στιγμής είναι το στοιχείο που προσδιορίζει τη φύση της εν λόγω διπλωματίας και ταυτοχρόνως τη διαφοροποιεί από τη μέθοδο και τις πρακτικές άσκησης της παραδοσιακής διπλωματίας.

Εισαγωγή στην Θεωρία ΙΙ

Εισαγωγή στην Θεωρία ΙΙ

Η εξέταση των εννοιών του πολιτισμού και της ιδεολογίας δίνει στον μαθητή μια σαφή εικόνα των ορίων μεταξύ διαπολιτισμικού διαλόγου και προπαγάνδας. Η διάκριση των δύο εννοιών βοηθά στην κατανόηση της προέλευσης των όρων «Δημόσια Διπλωματία» και «Πολιτιστική Διπλωματία».

Πολιτισμός και Ιδεολογία
Ο Ρόλος των Ιδιωτικών Δρώντων
Εισαγωγή στην Θεωρία ΙΙΙ

Εισαγωγή στην Θεωρία ΙΙΙ

Η φράση του Λόρντ Πάλμεστρον ότι «τα κράτη δεν έχουν μόνιμους φίλους αλλά μόνιμα συμφέροντα», μπορεί στην εποχή της να ήταν ορθά ειπωμένη αλλά στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο, αλληλοεξαρτώμενο οικονομικά περιβάλλον, όσους φίλους χάνουν τα κράτη, μπορούν να τους κερδίσουν πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες, ιδρύματα και μη κυβερνητικοί οργανισμοί.
Ορισμός

Ορισμός

Στο εν λόγω μάθημα επιχειρείται να αποσαφηνιστεί ο ορισμός της Πολιτιστικής Διπλωματίας και να εξεταστεί η φύση και η στοχοθεσία της εντός του πεδίου των διακρατικών σχέσεων. Εξετάζονται τα εργαλεία και οι στρατηγικές με τις οποίες τα κράτη ασκούνε επιρροή  διεθνώς.

Η Ισχύς της Πολιτιστικής Διπλωματίας
Θεωρία Πολιτιστικής Διπλωματίας
Οι Βασικές Έννοιες της Ήπιας Ισχύος

Οι Βασικές Έννοιες της Ήπιας Ισχύος

Η θεωρητική σύγχυση που επικρατεί στη διεθνή βιβλιογραφία μεταξύ των εννοιών «Δημόσια Διπλωματία», «Πολιτιστικές Σχέσεις» και «Πολιτιστική Διπλωματία», καθώς και ο περιορισμός του ερευνητικού πεδίου στα γεγονότα που συνδέονται με τον Ψυχρό Πόλεμο και τον ιδεολογικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, αδυνατούν να περιγράψουν με σαφήνεια τη φύση του αντικειμένου και να θέσουν με ακρίβεια τα όρια της μιας πρακτικής από την άλλη στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής των κρατών.
Εισαγωγή στην Ήπια Ισχύ

Εισαγωγή στην Ήπια Ισχύ

Στο επιστημονικό πεδιο της πολιτικής επιστήμης, η έννοια της ισχύος, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο ουσιώδη και κεντρικά ζητήματα στη μελέτη των διακρατικών σχέσεων. Σήμερα, στον δικτυωμένο και ψηφιακά εξελισσόμενο κόσμο, η ικανότητα ενός κράτους ή ενός ιδιωτικού φορέα να επηρεάζει τα διεθνή ακροατήρια είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ.
Ήπια Ισχύς: Μέρος 1ο
Ήπια Ισχύς: Μέρος 2ο
Η Χρήση της Ήπιας Ισχύος

Η Χρήση της Ήπιας Ισχύος

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η χρήση της ήπιας ισχύος ως εργαλείο προβολής της θετικής εικόνας των κρατών στην διεθνή τους ζωή. Η φήμη ενός κράτους καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα σύναψης συμμαχιών, τη χορηγεία δανείων, την προσέλκυση τουρισμού ή τη φιλοξενία και διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

Ο ρόλος των Μουσείων

Ο ρόλος των Μουσείων

Στο μάθημα αυτό αναλύεται ο ρόλος των μουσείων στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής και λαμβάνονται υπόψιν οι διεθνείς πρακτικές των μουσείων στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διπλωματίας.
Τα εργαλεία της Πολιτιστικής Διπλωματίας
Το Μελόδραμα
Opera Diplomacy

Opera Diplomacy

Στο επιστημονικό πεδίο της Πολιτιστικής Διπλωματίας γίνεται αναφορά στον όρο «Opera Diplomacy» και στις πρακτικές των κρατών που χρησιμοποιούν την όπερα για να επικοινωνήσουν τα εθνικά τους σύμβολα.
Ballet Diplomacy

Ballet Diplomacy

Στο μάθημα αυτό εξετάζεται ο κλασικός χορός ως μία πολιτική προώθησης του εθνικού αφηγήματος. Λαμβάνονται υπόψη παραδείγματα πολιτιστικής πολιτικής των κρατών που άσκησαν στο παρελθόν και στο παρόν εξωτερική πολιτική μέσα από τα μπαλέτα και την τέχνη του χορού.
Χορόδραμα
Εικαστικές Τέχνες
Τα Σύμβολα στη Ζωγραφική

Τα Σύμβολα στη Ζωγραφική

Οι συμβολισμοί που κυριαρχούν στην ζωγραφική αποτελούν εργαλεία προβολής της εικόνας των κρατών και της πολιτικής τους εξουσίας. Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην ανάλυση των συμβόλων πίσω από τα έργα τέχνης, εμβαθύνοντας στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η επιρροή στις διακρατικές σχέσεις.
Culinary Diplomacy

Culinary Diplomacy

Το φαγητό έχει τη δύναμη να μετασχηματίζει τις αντιλήψεις για τον ''άλλον'' και να συμβάλλει στη δημιουργία μιας θελκτικότερης εικόνας για έναν λαό. Οι τρόποι συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του φαγητού, τα τελετουργικά γεύματα, οι διατροφικές απαγορεύσεις και τα ταμπού, το είδος του φαγητού που καταναλώνεται, αλλά και το σερβίρισμα ή η παρουσίασή του στο τραπέζι, απορρέουν από τον πολιτισμό ενός λαού και φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίον συνδέονται μεταξύ τους τα μέλη μιας κοινότητας.
- Πέτρος Δ. Καψάσκης
Γαστρονομία
Η Διπλωματία του Βιομηχανικού Σήματος
Brand Diplomacy

Brand Diplomacy

Σε αυτήν την ενότητα ο μαθητής έχει την δυνατότητα να εμβαθύνει στις έννοιες του «Branding» και του «Nation Branding». Συγκεκριμένα εξετάζεται ο ρόλος των «Brands» ως εργαλεία άσκησης επιρροής στην εξωτερική πολιτική των κρατών.

Digital Diplomacy

Digital Diplomacy

Η ραγδαία αύξηση της συνδεσιμότητας και ο σταδιακός ψηφιακός μετασχηματισμός των κοινωνιών έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η εξωτερική πολιτική μεταξύ των κρατών. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η αλληλεπίδραση των κρατών, αλλά και των ιδιωτικών δρώντων στον εικονικό-δυνητικό χώρο.

Ψηφιακή Διπλωματία
Κοινοβουλευτική Διπλωματία
Parliamentary Diplomacy

Parliamentary Diplomacy

Η Κοινοβουλευτική Διπλωματία εξετάζεται ως ένα είδος πολιτικής που συνδέει την παραδοσιακή διπλωματία με τη δημόσια διπλωματία και αποσκοπεί στη διάδοση του κυβερνητικού αφηγήματος με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας.

Cultural Tourism

Cultural Tourism

Στην συγκεκριμένη ενότητα η μελέτη περιστρέφεται γύρω από το αντικείμενο της πολιτιστικής πολιτικής μέσω γεωγραφικών περιοχών με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Δίνεται έμφαση στην διαχείριση της ταυτότητας του τόπου ως μάρκας και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αφορούν το τουριστικό του προϊόν.

Πολιτισμικός Τουρισμός
Συγκριτική Μελέτη των Θρησκειών
Εκκλησιαστική Διπλωματία

Εκκλησιαστική Διπλωματία

Η γνώση και η ορθή κατανόηση των Πολιτισμών άλλων λαών, δίχως προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις, οι οποίες συχνά οδηγούν τα μέρη ένθεν και ένθεν σε παρανοήσεις, αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας συνεκτικής εικόνας για ένα κράτος στην άσκηση Πολιτιστικής Διπλωματίας. Στο παρόν κεφάλαιο, η έρευνα εστιάζεται στις κύριες πολιτισμικές διαφορές μεταξύ του Δυτικού και του Ανατολικού ανθρώπου.
Sports Diplomacy

Sports Diplomacy

Σε αυτό το μάθημα αναλύεται ο τρόπος με τον οποίον τα κράτη χρησιμοποιήσουν τον αθλητισμό για να ενισχύσουν το εθνικό τους κύρος και να επεκτείνουν την περιφερειακή και παγκόσμια επιρροή τους.
Ο Αθλητισμός στην Πολιτιστική Διπλωματία
Διπλωματία και Μόδα
Fashion Diplomacy

Fashion Diplomacy

Η μόδα στη διπλωματία εξετάζεται μέσα από την Ήπια Ισχύ των «Fashion Brands» και τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουν τον πολιτισμό ενός λαού. Με την αγορά ενός προϊόντος, πέρα από την υλική υπόσταση του αντικειμένου, αποκτά κανείς και την κουλτούρα ενός ολόκληρου λαού.

Επιλογή

Μαθημάτων

ΗΜΕΡΗΣΙΟ

0% Έκπτωση
40
 • Επιλογή ενός μαθήματος

ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΟ

35% Έκπτωση
130
 • Επιλογή 5 μαθημάτων

ΕΙΚΟΣΑΗΜΕΡΟ

50% Έκπτωση
399
 • Όλα τα μαθήματα

  Παρέχεται Πιστοποίηση
ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ

Είπαν για τα Μαθήματα

Πολιτιστικής Διπλωματίας


5/5

"Είχα μια εξαιρετική εμπειρία επιλέγοντας τα συγκεκριμένα μαθήματα. Η θεματολογία τους περιλαμβάνει τα θεμελιώδη και απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος που αποφασίσει να εμπλουτίσει τη γνώση του επάνω στον τομέα της Πολιτιστικής Διπλωματίας. Η σύσταση του κάθε μαθήματος είναι ξεχωριστή με αποτέλεσμα ο συνδυασμός όλων να συνθέτει ένα μωσαϊκό αλληλένδετων ιδεών και πληροφοριών που βοηθούν τον/την μαθητή/τρια να εξελίξει περαιτέρω την επιστημονική του/της σκέψη. Ο κύριος Καψάσκης με το έμφυτο ταλέντο της διδασκαλίας που διαθέτει, αποτελεί πηγή έμπνευσης όχι μόνο λόγω του τρόπου προσέγγισης και διεξαγωγής των μαθημάτων αλλά κυρίως λόγω της προθυμίας του να υποστηρίξει όσο το δυνατό περισσότερο νέους επιστήμονες που αποφασίζουν να ασχοληθούν με τον συγκεκριμένο τομέα. Ο/η μαθητής/τρια συμμετέχει ενεργά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα ελεύθερης έκφρασης σκέψεων και προβληματισμών που ενδεχομένως να προκύπτουν, προετοιμάζοντας ετσι το έδαφος για ένα υγιή διάλογο μεταξύ μαθητή-δασκάλου. Τα μαθήματα αποτελούν αναμφίβολα μια καινοτόμο πρωτοβουλία με στόχο τη διερεύνηση και κατανόηση βασικών, και όχι μόνο, εννοιών της Πολιτιστικής Διπλωματίας."

4 Nov 2021 @ 01:41 AM

Ιωάννα Βασιλικη Ρηγάτου για τα μαθήματα Πολιτιστικής Διπλωματίας

5/5

Αξιέπαινη η υλοποίηση του μαθήματος πολιτισμικής διπλωματίας στον χώρο του αθλητισμού! Το μάθημα διεκπεραιώθηκε σε αλληλεπίδραση· ακροατών με καθηγητή· και τα παραδείγματα που τέθηκαν υπό συζήτηση διευκόλυναν στην πιο άμεση κατανόηση της ύλης! Το συνιστώ ως προς κάθε ενδιαφερόμενο και το προτείνω σε συναδέλφους στον χώρο του αθλητισμού !

18 Nov 2021 @ 23:09 PM

Κριμπένη Γεωργία για τα μαθήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας στο χώρο του αθλητισμού

5/5

Παρακολούθησα και συμμετείχα επιτυχώς στον δεύτερο κύκλο του πενταήμερου Σεμιναρίου Πολιτιστικής Διπλωματίας. Εξαιρετική εμπειρία και εξιέπαινη η υλοποίηση του προγράμματος απο το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας. Το συνιστώ ως προς τον κάθε ενδιαφερόμενο και το προτείνω σε συναδέλφους σε Κύπρο ,Ελλάδα και Διασπορά.

23 Nov 2021 @ 12:11 PM

Σάββας Σταύρου για τα μαθήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας

5/5

Τα μαθήματα πολιτιστικής διπλωματίας ήταν από τις σπουδαιότερες «επενδύσεις» για την διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων μου πανω στο αντικείμενο άσκησης εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας και ιδίως της Πολιτιστικής Διπλωματίας η οποία ασκείται με την εφαρμογή της ήπιας ισχύος. Τα μαθήματα διεξάχθηκαν υπό την εποπτεία του Πέτρου Καψάσκη , ο οποίος , με πρόσχαρο και προσαρμοσμένο στο ευρύ κοινό , τρόπο , με εισήγαγε στο εν λόγω αντικείμενο . Αξίζει δε να τονιστεί πως , ο κύριος Καψάσκης πληροί όλα εκείνα τα γνωρίσματα που συνθέτουν το προφίλ ενός έμπειρου , καταρτισμένου και συνεπούς ακαδημαϊκού ,ικανού να μετατρέψει την άγνοια σε γνώση και να εξαλείψει την σύγχυση που ενδεχομένως κάποιος αισθάνεται σε μια εποχή και κοινωνία «πολλών ταυτοτήτων» , παρέχοντας , με την αξιοποίηση του ευρέους πεδίου γνώσεων και εμπειριών που διαθέτει, τις κατευθυντήριες γραμμές για την απόκτηση (ή εδραίωση) επίγνωσης του ρόλου και των δυνατοτήτων μας ως ενεργών μελών μιας κοινωνίας στην προβολή της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή.

24 Nov 2021 @ 17:33 PM

Βέρα Γιάρις για τα μαθήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας

5/5

“Εξαιρετική εμπειρία! Με σκοπό να διευρύνω τις γνώσεις μου στον ψηφιακό κόσμο και να μάθω πως τα κράτη χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για την επιδίωξη των στόχων της εξωτερικής τους πολιτικής, για να διαμορφώνουν την εικόνα και τη φήμη τους στο εξωτερικό και να επηρεάζουν τη διεθνή κοινή γνώμη στην εποχή της πληροφορικής επανάστασης, παρακολούθησα τα συγκεκριμένα μαθήματα και μπορώ να πω πως έλαβα τα μέγιστα και εμπλούτισα τις γνώσεις μου κατα τρόπο ξεχωριστό!”

11 Nov 2021 @ 10:46 AM

Ζωή Αναστασοπούλου για τα μαθήματα της Ψηφιακής Διπλωματίας

5/5

“Εξαιρετική εμπειρία με έναν εξαίρετο καθηγητή και οραματιστή,τον κ.Πέτρο Καψάσκη.Μετά την παρακολούθηση του πενταήμερου σεμιναρίου Πολιτιστικής Διπλωματίας,αποφάσισα να εμβαθύνω τις γνώσεις μου,παρακολουθώντας μαθήματα στις θεματικές: πολιτισμός,κουλτούρα,ιδεολογία,ήπια ισχύς και εργαλεία Πολιτιστικής Διπλωματίας.Είμαι πλήρως ικανοποιημένη τόσο με τη σύσταση και τη θεματολογία των μαθημάτων, όσο και με τον καθηγητή,τον κ.Καψάσκη.Ο κ.Καψάσκης με άρτιο επιστημονικό υπόβαθρο στην Πολιτιστική Διπλωματία, με τη μεταδοτικότητα και αμεσότητα του κατά τη διδασκαλία καθώς και με το ειλικρινές και πολύπλευρο ενδιαφέρον του για την κοινωνία των πολιτών αποτελεί "φωτεινό φάρο" για κάθε μαθητευόμενο/η να προβληματιστεί,να ανακαλύψει,να μάθει και να δράσει μέσα απο τη μαθησιακή διαδικασία,που είναι συνάμα ευχάριστη και αποτελεσματική.Συνιστώ αναμφίβολα την παρακολούθηση των μαθημάτων.”

4 Dec 2021 @ 22:27 PM

Έφη Πηλαβά για τα μαθήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας

5/5

"Η πρώτη μου γνωριμία με την Πολιτιστική Διπλωματία έγινε με την παρακολούθηση του πενθήμερου σεμιναρίου που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας. Τα μαθήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας, ωστόσο, είναι αυτά που μού έδωσαν την ευκαιρία να εμβαθύνω ακόμη περισσότερο στον κόσμο αυτό. Η θεματολογία των μαθημάτων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του πολύπλευρου τομέα της Πολιτιστικής Διπλωματίας, ενός τομέα που, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν του είχε δοθεί μέχρι πρόσφατα η αρμόζουσα προσοχή. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας αξίζει πραγματικά συγχαρητήρια για το εγχείρημα αυτό, και ειδικότερα ο κύριος Καψάσκης, στον οποίο οφείλω να κάνω ειδική μνεία. Ο κύριος Καψάσκης είναι ένας άρτιος καθηγητής ο οποίος δεν κάνει απλά μια στείρα διάλεξη, αλλά κάθε του μάθημα είναι μια γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου και διδασκόμενου. Πλήρως επεξηγηματικός και πάνω απ’ όλα με βαθιά γνώση και πάθος για το αντικείμενο, ο κύριος Καψάσκης καταφέρνει να εντάξει τους ενδιαφερόμενους στον κόσμο της Πολιτιστικής Διπλωματίας με τρόπο κατανοητό και ξεκάθαρο. Συνιστώ ανεπιφύλακτα προς κάθε ενδιαφερόμενο την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, αλλά εάν έπρεπε να ξεχωρίσω (με μεγάλη δυσκολία) κάποια από αυτά, τότε αυτά θα ήταν το Brand Diplomacy, το Opera Diplomacy και η Εκκλησιαστική Διπλωματία..”

9 Dec 2021 @ 18:29 PM

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ για τα μαθήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας

5/5

"Το εξαιρετικό περιεχόμενο των μαθημάτων κάνει την παρακολούθηση των σεμιναρίων εξαιρετικά μοναδική. Η εμπειρία, οι γνώσεις και η μεταδοτικότητα του κ. Καψάσκη συντελούν σε μία πολυδιάστατη κατανόηση της ήπιας ισχύος και αμβλύνουν το ενδιαφέρον του μαθητή σε περαιτέρω αναζήτηση και εμβάθυνση των εργαλείων της πολιτιστικής διπλωματίας. Το Ινστιτούτο αποτελεί τον μοναδικό ελληνικό φορέα που καταπιάνεται με τέτοιο ζήλο στο συγκεκριμένο τομέα και είναι μεγάλη μου τιμή που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τον ολοκληρωμένο κύκλο των 40ωρων μαθημάτων. Κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να γνωρίσει το φάσμα της ήπιας ισχύος και ενδιαφέρεται για θέματα πολιτικής, ιστορίας και διπλωματίας, οφείλει να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Είναι ίσως ο μοναδικός κύκλος μαθημάτων που έχω ολοκληρώσει και με το πέρας αυτού, λυπάμαι που τελείωσε. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!”

17 Dec 2021 @ 20:48 PM

Ειρήνη Δρακοπούλου για τα μαθήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας

5/5

"Τα μαθήματα πολιτισμικής διπλωματίας αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για όποιον ενδιαφέρεται να γίνει γνώστης μιας εναλλακτικής μορφής της διπλωματίας όπως την γνωρίζουμε . Ο καθηγητής κύριος Καψάσκης αντίστοιχα εξαιρετικός με μεταδοτικότητα και ενδιαφέρον ως προς τον μαθητή . Το υλικό των μαθημάτων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με την επιλογή μου να έρθω σε επαφή με αυτό το αντικείμενο και το συστήνω ανεπιφύλακτα.”

22 Feb 2022 @ 19:16 PM

Σοφία Σταμούδη για τα μαθήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας

5/5

"Η συνεργασία μου με τον κ. Καψάσκη παρόλο που ήταν άριστη σε όλα τα επίπεδα, ωστόσο περιείχε και μια μορφή διδασκαλίας ιδιαίτερα απαιτητική και με προκλήσεις. Ενας τρόπος διδασκαλίας που τελευταία αποφεύγεται. Προσάρμοζε τα μαθήματα στις ανάγκες και τις κλίσεις των μαθητών, ενώ μας εξέταζε συχνά και μας έβαζε εργασίες καια ασκήσεις. Δεν ήταν μία εύκολη διαδικασία, ειδικά στις αρχές... Η ουσία για 'μένα είναι οτι πρόκειται για ένα άτομο με υψηλό όραμα και ιδανικά, εξού και οι απαιτήσεις από τον εαυτό του και τους άλλους. Μια τέτοια προσωπικότητα σπανίζει στις μέρες μας και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να τον δω στην πολιτική σκηνή ως έναν Νέο Καποδίστρια με υψηλές ιδέες , τοποθετημένες ωστόσο σε ενα ρεαλιστικό πλαίσιο . Ετσι ώστε να μπορούν να επιβιώνουν αλώβητες μέσα από το πρίσμα της σκληρής και συχνά βάναυσης καθημερινότητας. Τον ευχαριστώ για την ευγένεια, τους λεπτούς τρόπους και το διακριτικό σχεδόν υποβόσκον χιούμορ του. Τα μαθήματα του με δίδαξαν πολλές νέες γνώσεις και διεύρυναν την οπτική μου. Τον ευχαριστώ θερμά για τις ευκαιρίες , την ευγένεια και τη γενναιοδωρία του ! Πάντα επιτυχίες και πολλή ευτυχία να έχει η ζωή του !

4 Apr 2022 @ 12:56 PM

Κατερίνα Γαβρίλη για τα μαθήματα της Πολιτιστικής Διπλωματίας

  Αρχείο Ηνωμένου Βασιλείου

  Φορείς Πολιτιστικής Διπλωματίας Ηνωμένου Βασιλείου

  Το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η απόφαση για έξοδο από την Ε.Ε. (Brexit) έφερε επιπτώσεις και στη διεθνή εικόνα και φήμη της χώρας. Επομένως, θα χρειαστεί μια νέα προσέγγιση, προκειμένου να προωθηθούν αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, με ενισχυμένη δημόσια διπλωματία και διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις.

  Η Αγγλική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται ως δεύτερη ή ως επίσημη γλώσσα σε πολλές χώρες του κόσμου, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC (το μεγαλύτερο δίκτυο ΜΜΕ στον κόσμο με παρουσία στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο σε περισσότερες από 30 γλώσσες και ένα ακροατήριο 269 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε εβδομάδα)κυρίαρχοι πολιτιστικοί οργανισμοί όπως το Βρετανικό μουσείο και το V&Aβραβευμένες τηλεοπτικές σειρές όπως το Sherlock, ναυαρχίδες του κινηματογράφου όπως ο James Bond και το Star Wars, η μουσική παραγωγή του David Bowie και του Ed Sheeranη λογοτεχνία του Σαίξπηρ και της Άγκαθα Κρίστι και αθλητικές διοργανώσεις όπως η Premier League, είναι μερικά από τα πιο δυνατά παραδείγματα και πλεονεκτήματα στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου.

  Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών, αξιών και του πολιτισμού προκειμένου να ενδυναμωθεί η σχέση της χώρας με τον κόσμο και τις υπόλοιπες χώρες και επίσης να προωθηθούν η επιρροή της, η απασχόληση και η ανάπτυξη ως θεματοφύλακες του μέλλοντος της χώρας.

  Το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, παιδείας, πολιτισμού, ΜΜΕ και αθλητισμού, συνεργάζεται με το Βρετανικό συμβούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών (Foreign Office) και άλλους κυβερνητικούς φορείς για να προωθήσουν πρωτοβουλίες, όπως η καμπάνια GREAT και πολιτιστικές συνεργασίες με άλλες χώρες.

  Το 2006, δημιουργήθηκε το συμβούλιο Δημόσιας Διπλωματίας, σε μια προσπάθεια αναθεώρησης των πρακτικών της δημόσιας διπλωματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το συμβούλιο είναι υπεύθυνο, για τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής δημόσιας διπλωματίας, προκειμένου να υποστηριχθούν τα διεθνή συμφέροντα και οι στόχοι του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα μέλη του συμβουλίου είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το Βρετανικό Συμβούλιο και η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC.

  Σε συνεργασία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου του Foreign Office, του Βρετανικού Συμβουλίου και των πολιτιστικών οργανισμών, το Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού, ανέπτυξε το 2010 την πολιτική Πολιτιστικής Διπλωματίας. Οι γενικοί στόχοι ήταν η ενθάρρυνση και η στήριξη του πολιτιστικού τομέα για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε τομείς με συγκεκριμένη πολιτιστική και/ή κυβερνητική προτεραιότητα. Παράλληλα, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του οφέλους και του αντίκτυπου της πολιτιστικής διπλωματίας, ιδιαίτερα μετά τη λήξη συγκρούσεων.

  Από τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, η άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο υπουργείου και πως συμπεριλαμβάνει τη συλλογική προσπάθεια και την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, για την προώθηση των πολιτικών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας. Οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των προαναφερόμενων φορέων του Ηνωμένου Βασιλείου, συντελούν στην ευρεία αναγνώριση της Ήπιας ισχύος της χώρας.

  Πρόσφατα δημοσιεύθηκε το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Ψηφιοποίησης, Πολιτισμού, Παιδείας, Μέσων και Αθλητισμού, το οποίο μεταξύ άλλων έχει σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της αίσθησης υπερηφάνειας και συνοχής στη χώρα, να προσελκύσει νέα άτομα να επισκεφτούν και να εργαστούν στη χώρα, να μεγιστοποιήσει και να αξιοποιήσει την ήπια ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου.

  Στις ενέργειες, συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση της Βρετανικής παρουσίας στο εξωτερικό διαμέσου της πολιτιστικής διπλωματίας, διεθνών επισκέψεων και του προγράμματος «Great», η προώθηση των πολιτιστικών εξαγωγών για την αύξηση της αξίας τους στην οικονομία της χώρας, η συνεισφορά στην παράλληλη κυβερνητική ατζέντα της ήπιας ισχύος και ευημερίας, η χρησιμοποίηση της συλλογής έργων τέχνης της κυβέρνησης , προκειμένου για να προωθηθούν οι τέχνες, η κληρονομιά και ο πολιτισμός της χώρας, μέσω της δημιουργίας εκθέσεων σε υπουργικά και διπλωματικά κτίρια σε όλον τον κόσμο και της συνεισφοράς στην ήπια ισχύ.

  Το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, είναι υπεύθυνο κυρίως για την διεθνή πολιτική, χωρίς όμως να απουσιάζουν ενέργειες πολιτιστικής διπλωματίας, ως κατεξοχήν φορέας της επίσημης διπλωματίας της χώρας. Άλλωστε στο υπουργείο υπάγονται οι πρεσβείες που είναι υπεύθυνες για την μεταφορά των πολιτικών και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο πρεσβειών και προξενείων, απασχολώντας πάνω από 14.000 άτομα σε περίπου 270 διπλωματικά γραφεία. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου και της παγκόσμιας ασφάλειας. Προωθεί τα συμφέροντα και τις αξίες του Ηνωμένου Βασιλείου διεθνώς, υποστηρίζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, στηρίζοντας την παγκόσμια επιρροή και την ευημερία της χώρας. Όραμα του είναι να οικοδομήσει μια πραγματικά «παγκόσμια Βρετανία», η οποία θα πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή.

  Μεταξύ άλλων, στηρίζει κορυφαίους μελετητές με ηγετική ικανότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Chevening και νέους Αμερικανούς να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με υποτροφίες Marshall. Προωθεί την ευημερία και την ανάπτυξη μέσω του Δικτύου Επιστήμης και Καινοτομίας, καθώς και μερικές από τις εργασίες της κυβέρνησης για τη διεθνή ανάπτυξη, (μεταξύ άλλων την προώθηση της βιώσιμης παγκόσμιας ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κλιματικής αλλαγής και της πρόληψης των συγκρούσεων).

  Το Βρετανικό Συμβούλιο, είναι ο διεθνής οργανισμός του Ηνωμένου Βασιλείου με αρμοδιότητα στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, με αντιπροσωπείες σε τουλάχιστον 110 χώρες προωθώντας την Αγγλική γλώσσα, ενθαρρύνοντας την πολιτιστική, επιστημονική και εκπαιδευτική συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η δράση του επικεντρώνεται στις ευκαιρίες πολιτιστικής ανάπτυξης, στις νέες συνεργασίες και στις πολιτιστικές σχέσεις.

  Μουσεία, κληρονομιά και Οργανισμοί:

  Βρετανικό Μουσείο φορέας πολιτιστικής διπλωματίας με πληθώρα αρχαιολογικών και εθνογραφικών στοιχείων-ευρημάτων.

  Βρετανική Βιβλιοθήκη με αρχαία και μεσαιωνικά χειρόγραφα καθώς και παπύρους .

  Ζωολογικός κήπος του Λονδίνου

  Βασιλικός Βοτανικός κήπος του Λονδίνου

  Πανεπιστήμια και οι βιβλιοθήκες τους όπως University of Gambridge, Oxford κ.α.

  Art galleries: National Gallery, the Victoria and Albert Museum, the National Portrait Gallery, two Tate galleries—Tate Britain (with superb collections of John Constable and the Pre-Raphaelites) and Tate Modern—and the Wallace Collection.

  Αθλητισμός και δημιουργία: ποδόσφαιρο, ράγκμπι, κολύμβηση κ.τ.λ.

  ΜΜΕ και δημοσιεύσεις : Daily newspapers published in London include The Times, one of the world’s oldest newspapers; The Sun, a tabloid that is the country’s most widely read paper, with circulation in the millions; the The Daily Telegraph; and The Guardian (also published in Manchester). Major regional dailies include the Manchester Evening News, the Wolverhampton Express and Star, the Nottingham Evening Post, and the Yorkshire Post. Periodicals, such as The Economist, also exert considerable international influence.

  International Council of Museums (ICOM)

  ICOM is the only international organisation representing museums and museum professionals. It has more than 32,000 members and is made up of National Committees, which represent 136 countries and territories, and International Committees, which gather experts in museum specialities worldwide.

  ICOM International Committees

  The 30 International Committees bring together professional experts covering all aspects of museum activity. Their annual meetings offer the opportunity for UK museums professionals to extend their networks of international contacts. The ICOM events calendar lists the dates of annual International Committee meetings.

  ICOM UK

  ICOM UK is the National Committee of ICOM in the UK and is a gateway to the global museum community and the only UK museum association with a dedicated international focus. In addition to leading on two working internationally programmes – the annual Working Internationally Conference and the Working Internationally Regional Project – ICOM UK also offers bursaries for ICOM UK members to attend ICOM Triennial Meetings, International Committee meetings, and other conferences with a demonstrable international remit.

  Visiting Arts

  Visiting Arts’ purpose is to strengthen intercultural understanding through the arts.  It provides tools to help the cultural sector to work more effectively and efficiently worldwide

  World Cultures Connect (WCC)

  WCC is a global cultural information site.  It connects artists and cultural organisations across the globe by allowing them to promote their work, make new connections, identify opportunities, and discover new partners, markets, and audiences.  The discussion forum is a useful way to share information and advice, and take part in discussions, on working internationally.

  Heritage Without Borders (HWB)

  Heritage Without Borders is a unique charity working in developing countries to build capacity in heritage skills in situations of poverty and reconstruction, and to provide life-transforming work experience for volunteer students and professionals in the heritage sector.

  University Museums Group (UMG)

  Universities work on a global stage and their museums play a key role in this international approach.  UMG supports and advocates for the university museum sector in England, Wales, and Northern Ireland.  Working alongside their sister organisation University Museums in Scotland UMIS it represents the interests of university museums to funders and stakeholders, and also maintains close links with the international body for university museums, UMAC

  The Art of Partnering report by Kings College London

  The Art of Partnering is the final report of a Cultural Enquiry in collaboration with the BBC, which explored the role partnership plays in enabling publicly funded cultural institutions to enhance the quality and diversity of their work across the UK.

  National Museum Directors’ Council (NMDC)

  NMDC represents the leaders of the UK’s national collections and major regional museums. Its members are the national and major regional museums in England, Northern Ireland, Scotland, and Wales, the British Library, The National Library of Scotland, and the National Archives. While their members are funded by government, the NMDC is an independent, non-governmental organisation.

  British Council

  The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. It has offices in over 100 countries across six continents. Each British Council office overseas has its own country website which can be accessed via the British Council’s home page.

  UK Registrars Group (UKRG)

  The UKRG is a non-profit membership association set up in 1979.  It provides a forum for exchanging ideas and expertise between registrars, collection managers and other museum professionals in the United Kingdom, Europe and worldwide.

  Through the UKRG website, members can access a number of resources aimed at registrars, or those who undertake the work of registrars.  These include publications relevant to international loans and exhibitions, such as facilities reports, guidance and top tips, and links to other online resources.

  International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA)

  IFACCA produces ACORNS, an online news service for and about arts councils and culture agencies, which contains news from arts and culture funding agencies and a digest of resources, such as links to websites, new publications, jobs, conferences, and events.

  I am tab #2 content. Click edit button to change this text. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman.
  I am tab #3 content. Click edit button to change this text. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense.
  Μετάβαση στο περιεχόμενο