Εκκλησιαστική Διπλωματία

Εκκλησιαστική Διπλωματία

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας εστιάζει στην ευαισθητοποίηση και κατανόηση του πεδίου της Εκκλησιαστικής Διπλωματίας. Η Ορθοδοξία είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της ελληνικής πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και παραμένει σε ενεργό ιστορική  συνέχεια, συνεπώς αποτελεί και ένα από τα βασικά υλικά για την οικοδόμηση της ελληνικής πολιτιστικής πολιτικής και πολιτιστικής διπλωματίας. Η Προβολή της Ορθόδοξης πίστης και εκκλησιαστικής παράδοσης με διάφορα μέσα, αποτελεί  βασική θέση  του τομέα της εκκλησιαστικής διπλωματίας του ΕΙΠΔ,  ενώ  ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο διαθρησκειακό διάλογο, ο οποίος προωθεί το σεβασμό των δικαιωμάτων των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων, ενισχύει την κατανόηση μεταξύ των θρησκειών και κατέχει, αυτοτελώς ή ως ουσιαστική πτυχή του διαπολιτισμικού διαλόγου, σημαντική θέση στο πλέγμα των διεθνών σχέσεων.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on whatsapp
WhatsApp

2017 – 2021 © H.I.C.D. | The Hellenic Institute of Cultural Diplomacy, is a non-governmental, self-funded organization.
All copyrights are reserved to H.Ι.C.D.