Το Ε.Ι.Π.Δ γίνεται μέλος του δικτύου Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων

Από σήμερα το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας είναι επίσημα μέλος του δικτύου Athens Culture Net του δήμου Αθηναίων.

Το Athens Culture Net του δήμου Αθηναίων είναι ένα λειτουργικό μοντέλο που προτάσσει μια (συν)δημιουργική λύση για τον Πολιτισμό στο πλαίσιο μιας σύγχρονης πολιτιστικής πολιτικής που παρακολουθεί και συνυπολογίζει σύγχρονες τάσεις και μορφές.

Για πρώτη φορά σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, περισσότεροι από 120 καταξιωμένοι φορείς και οργανισμοί πολιτισμού κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι, συζητούν και συνεργάζονται για το μέλλον.


From today, the Hellenic Institute of Cultural Diplomacy is officially a member of the Athens Culture Net network of the Municipality of Athens. The Athens Culture Net of the Municipality of Athens is a functional model that proposes a (co) creative solution for Culture in the context of a modern cultural policy that monitors and takes into account contemporary trends and forms. For the first time at the level of Local Government in Greece, more than 120 renowned institutions and cultural organizations sit around the same table, discussing and collaborating on the future.  

Εγγραφείτε. Κάντε εγγραφή για να μην χάσετε μελοντικές δημοσιεύσεις.

You can unsubscribe at any time. By signing up you are agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ